Kdo dělá nejvíc pro životní prostředí? Víme to!

OLOMOUCKÝ KRAJ – Ceny Olomouckého kraje 2019 za přínos v oblasti životního prostředí má za sebou první ročník. Jejich vyhlášení proběhlo minulý týden v prostorách centra ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou.

Anketa, prostřednictvím které chce hejtmanství poděkovat jednotlivcům, spolkům i firmám za to, že například účelně hospodaří s vodou, vysazují zeleň nebo zlepšují recyklaci odpadu, je první svého druhu v republice. „Krásná a zdravá příroda je největší devizou Olomouckého kraje. A je také zároveň pojistkou naší budoucnosti. Proto mě velmi těší, že o novou anketu byl mezi veřejností velký zájem. Dokazuje to, že lidem na životním prostředí opravdu záleží,“ řekl hejtman Ladislav Okleštěk.

O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodovali svými hlasy přímo obyvatelé Olomouckého kraje. V každé z nich volili dlouhodobý přínos a významný počin v roce 2018. Absolutním vítězem se stal Sluňákov. Jeho ředitel Michal Bartoš navíc získal cenu hejtmana. „Zisk cen nás moc těší. Je to povzbuzení k další práci. Sluňákov stále navštěvuje hodně lidí – zajímají se o naše programy, prohlíží si areál. To jen potvrzuje, že naše činnost má smysl,“ uvedl Michal Bartoš.

Výsledky ankety Ceny Olomouckého kraje 2019 za přínos v oblasti životního prostředí:
Kategorie VODA
Cena za dlouhodobý přínos
1. místo ČEZ, a.s. – Obnovitelné zdroje
Cena za významný počin v roce 2018
1. místo Juraj Grňo, Silezika, z.s.

Kategorie OVZDUŠÍ
Cena za dlouhodobý přínos
1. místo Renáta Medveďová
Cena za významný počin v roce 2018
1. místo Luděk Plachký

Kategorie ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Cena za dlouhodobý přínos
1. místo ANTAKA, a.s.
Cena za významný počin v roce 2018
1. místo RNDr. Jana Matzenauerová

Kategorie EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Cena za dlouhodobý přínos
1. místo Naše příroda, z.s., Olomouc
Cena za významný počin v roce 2018
1. místo Sluňákov, o.p.s.

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ
Získává: Sluňákov, o.p.s.

CENA HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE
Získává: Michal Bartoš – ředitel, Sluňákov, o.p.s.