Nový spolek slibuje příliv turistů.

BEROUN – Na konci července byl založen nový spolek Berounsko, z. s., jehož zakládajícími členy jsou města Beroun, Králův Dvůr, Zdice a obce Tetín, Srbsko a Svatý Jan pod skalou. Spolek je destinační agenturou, která sdružuje subjekty z oblasti cestovního ruchu působící na Berounsku a Křivoklátsku, jako jsou města a obce, podnikatelé či neziskové organizace.

Tuto turistickou oblast návštěvníci dlouhodobě vyhledávají pro její kulturní rozmanitost, historický význam a krásnou přírodu. „Uvědomujeme si, že potenciál našeho území je vysoký, ale bez správného přístupu k jeho rozvoji nemůže být plně využit.  Naším cílem je vybudovat organizaci, která bude vytvářet prostor pro spolupráci všech zapojených subjektů. Výsledkem této spolupráce by měl být například jednotný informační servis či nabídka turistických balíčků. Jde nám o to, aby návštěvníci využívali tuto turistickou oblast rovnoměrně a zároveň byl jejich pobyt ekonomicky přínosným,“ říká nově zvolený předseda představenstva spolku Berounsko Dušan Tomčo.

Činnost organizace by měla také vést k iniciaci nových projektů zaměřených na cestovní ruch jako například dobudování cyklostezek, vytvoření nových odpočinkových a relaxačních ploch, šetrné řešení dopravní obslužnosti ve frekventovaných lokalitách a další. Destinační agentura Berounsko zahájí aktivity v nejbližší době, čeká ji například certifikační proces, vytvoření webových stránek či podání žádosti o dotaci od středočeského kraje.