Evropské ulici se raději vyhněte. Začíná velká oprava

Zdroj: TSK Praha

PRAHA – Dnešním dnem se začíná opravovat povrch v Evropské ulici. Oprava je rozdělena do tří etap, a záleží zejména na počasí, kdy skončí.

Evropská ulice je hlavním tahem na letiště a na Kladno. Díky značnému vytížení se Technická správa komunikací rozhodla, že neprovede celkovou uzavírku, ale že ve třech etapách uzavře vždy jen nezbytný opravovaný úsek. Řidiči projedou vždy v jednom pruhu. „V první etapě necháme opravit úsek od Thákurovy po Šáreckou ulici ve směru z centra. Od středy 25. září do 11. října se tu proto bude projíždět pouze jedním pruhem,“ uvedla tisková mluvčí TSK Praha Barbora Lišková.

Druhá etapa nastane od 12. října ve stejném směru, k letišti, ovšem v úseku mezi ulicemi Šárecká a Na Sekyrce. Ve třetí etapě se nového povrchu dočká úsek komunikace mezi ulicemi Na Sekyrce a Vilímovská. Celkem se bude opravovat dvoukilometrový úsek frekventované silnice. „Musí se zde nejprve odstranit staré vrstvy vozovky, měřící body, a otvory po sanačních vrtech, které tu zbyly z doby ražby metra. Poté se položí nový asfaltový povrch, a na silnici necháme nanést nové vodorovné značení,“ přibližuje postup prací mluvčí.

Termín prací byl zvolen mimo hlavní turistickou sezónu, s ohledem na spojení centra města s letištěm. Práce v protisměru, tedy do centra, jsou zatím závislé na počasí, a jejich zahájení se plánuje do konce roku. Pokud to počasí neumožní, zahájí se až po zimní stavební přestávce, a dokončení se plánuje na jaro 2020. Tato oprava naváže na předchozí opravu Evropské ulice, která končila až u mimoúrovňového křížení s Pražským okruhem.