Psi nám přináší radost, ale i plnění důležitých povinností

Zdroj: pixabay.com

PLZEŇSKÝ KRAJ – Zítra je svatého Václava, ale 28. září je i dnem, kdy si celý svět připomene Světový den boje proti vzteklině. V řadě zemí včetně ČR sice již vzteklina bezprostřední hrozbou není, riziko opětovného zavlečení nákazy na naše území však stále existuje.

V souvislosti se vzteklinou je dobé vědět, že všichni psi, lišky a jezevci držení v zajetí musí být ve stáří tři až šest měsíců očkováni a následně přeočkováni proti vzteklině. To, zda očkování bylo provedeno, kontrolují veterinární inspektoři. I když tato povinnost v českých zemích platí již takřka 70 let, část chovatelů ji neplní. V loňském roce  byla zjištěna chybějící či neplatná vakcinace v 380 případech. Takové majitele však čekají postihy. Za nesplnění povinnosti může být chovateli uložena pokuta do výše až 20 000 Kč.

I nadále platí také povinnost dát zvíře, které zranilo člověka, k vyšetření veterinárnímu lékaři první a pátý den po poranění. Za první pololetí letošního roku bylo nahlášeno vyšetření více než tisíc zvířat, která poranila člověka. Ani v jednom případě nebylo zjištěno, že by zvíře vykazovalo klinické příznaky onemocnění. „Z preventivních důvodů v ČR stále vyšetřujeme uhynulé a zastřelené lišky, případně další volně žijící zvířata. V posledních letech bývá vyšetřených zvířat 2000 až 3000 kusů ročně,“ uvedl Zbyněk Semerád, ústřední ředitel Státní veterinární správy.

V některých evropských státech se vzteklina stále vyskytuje. Toto riziko platí také pro řadu rozvojových mimoevropských zemí, kde představují velký problém především toulaví psi. Z tohoto důvodu Státní veterinární správa opakovaně v posledních letech nabádá české turisty k opatrnosti a také dlouhodobě varuje před dovozy psů neznámého původu ze zemí s výskytem vztekliny. Evropská komise před časem představila svůj cíl vymýtit vzteklinu na celém území EU do roku 2030.

Vzteklina je virové onemocnění teplokrevných živočichů, včetně člověka, které napadá nervový systém a končí smrtí. K přenosu onemocnění dochází prostřednictvím infikovaných slin, nejčastěji v důsledku pokousání nakaženým zvířetem, případně kočičím škrábnutím. Inkubační doba kolísá od několika dnů až po několik měsíců. Propuknou-li příznaky onemocnění spočívající ve změnách chování, agresivitě či nekontrolovaných křečích, končí onemocnění vždy smrtí.