Žďár nad Sázavou: Poznejte baroko všemi svými smysly aneb Santiniho poklady

Hvězda Vysočiny, tak je označováno město plné barokních skvostů. Nechejte se okouzlit stavební architekturou a množstvím symbolických odkazů. Jedna z těchto památek, jejichž autorem je geniální architekt Jan Blažej Santini Aichel, je díky své jedinečnosti zapsaná na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Barokní perly na zámku

Výpravu v Santiniho stopách můžete zahájit prohlídkou areálu bývalého cisterciáckého kláštera, nyní zámeckého komplexu. Zde architekt započal svoji stavitelskou činnost a podílel se na úpravách Baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše. Tato stavba byla v roce 2009 papežem Benediktem XVI. povýšena na baziliku minor, která je tak pod zvláštní patronací papeže.

A protože opat zdejšího kláštera Václav Vejmluva byl v roce 1705 se Santiniho díly velmi spokojen, můžete dnes obdivovat prelaturu s rozsáhlou nástropní malbou z 18 století. V Rajské zahradě zámku ještě nahlédněte do Studniční kaple, kterou v duchu barokní gotiky Santini zrestauroval.

Dolní hřbitov

Symbol lebky

Takto bývá označován žďárský Dolní hřbitov založený na začátku 18. století, kdy se očekával příchod morové epidemie. Byl vystavěn podle Santiniho návrhu do půdorysu rovnostranného trojúhelníka se třemi kaplemi, které odkazují na symboliku Nejsvětější Trojice. Vy dnes ale uvidíte kaple čtyři, neboť ta poslední byla přistavěna později. Symbolika se však narušila a dnes se připodobňuje zcela jinému tvaru. Připomíná vám hřbitov lebku?

Hospodářský dvůr Lyra

A opět je zde Santiniho ikona, kterou je hudební nástroj lyra. Je vidět především z ptačí perspektivy. Tento tvar použil Santini pro výstavbu barokního hospodářského dvora, který postavil na břehu Bránského rybníka. Dodnes budovy slouží stejnému účelu.

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Unikátní Santiniho dílo – symbolika čísla pět

Vrcholné dílo fenomenálního barokního stavitele, které byste si neměli nechat ujít, je Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Kostel je národní kulturní památkou zapsanou v roce 1994 na Seznam světového dědictví UNESCO. Smyslem stavby bylo oslavit Jana Nepomuckého, jako mocného patrona a světce. Pěticípý půdorys stavby je nejen symbolem pěti ran Kristových, ale také pěti hvězd ve svatozáři mučedníka sv. Jana Nepomuckého.

Místo

Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou
GPS parkoviště u zámku ve Žďáře nad Sázavou: 49.5818192N, 15.9356797E

Kontakt

Informační turistické centrum
CK Santini tour
náměstí Republiky 24, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel: +420 566 628 539
e-mail: ticzdarns@seznam.cz
www.zdarns.cz

Tip na občerstvení a ubytování

Hotel Hajčman
Strojírenská 372/11, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 625 208
e-mail: info@hotelhajcman.cz
www.hotelhajcman.cz

Hotel Tálský mlýn
Zámek 18, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Tel.: +420 778 706 003
e-mail: talskymlyn@sportispo.cz
www.talskymlyn.cz