Braňte se zdraví škodlivému kouři: Pomozte skoncovat s čoudícími komíny!

Ilustrační fotografie, zdroj: pixabay.com

PLZEŇSKÝ KRAJ – Vadí vám, jak topí váš soused a znepříjemňuje vám život nechutným tmavým páchnoucím kouřem, který se line z jeho komína a zamořuje tak bezohledně naše společné ovzduší?

Pak je tu pro vás řešení. Přidejte jeho čmoudící komín na mapu organizace Čisté nebe, která vytvořila webovou a mobilní aplikaci „Čistý komín“ v rozšíření na celou Českou republiku. Aplikace byla původně navržená pro Moravskoslezský kraj, který dlouhodobě trápí nejhorší kvalita ovzduší v České republice. Po velmi kladných ohlasech organizace rozšířila aplikaci na celou Českou republiku, a tak ji mohou začít používat i lidé ve všech ostatních 13 krajích České republiky.

Projekt webové a mobilní aplikace Čistý komín si klade za cíl osvětovou metodou upozornit na problematiku znečišťování ovzduší nevhodným způsobem vytápění v domácnostech. Lokální vytápění stojí za 84 % emisí benzoapyrenu v České republice, což je rakovinotvorná látka. Proto byla vytvořena mapa, která na tento problém má upozornit.

Snahou je motivovat veřejnost k výměně starého kotle za nový, volbě ekologičtějšího paliva apod. Přáním je, aby všechny čoudící komíny a zdroje znečištění postupně přešly na čistější způsob vytápění tak, že naše děti budou znát v budoucnosti pouze “čistý komín”.

Aplikace je navržena pro mobilní zařízení s operačním systémem iOS či Android a umožňuje uživatelům umístit fotografie znázorňující charakter a tmavost kouře u konkrétního komínu v daném místě a čase. Rozšíření aplikace Čistý komín na celou Českou republiku bylo podpořeno Ministerstvem životního prostředí.

Uvedenou aplikaci sledují mnohé obecní a městské úřady, které mohou písemně viníky vyzvat k sjednání nápravy. V případě, že nedojde k vylepšení situace, bude do domu vyslána kontrola. Mapu Čistý komín najdete zde.  Aplikaci Čistý komín si můžete stáhnout na App Store a Google Play.