Bojíte se lékaře zdržovat svými otázkami? Zajímá vás, co o vás uvádí ve své zdravotnické dokumentaci?

Ne každý má štěstí na vstřícného lékaře, který s dotyčným ochotně a srozumitelně probere všechny jeho zdravotní problémy. Někdy se stává, že pacient čeká tři hodiny v čekárně, aby pak po pěti minutách opustil ordinaci s receptem v ruce, aniž by pořádně věděl, co a proč mu vlastně je. Toto je jeden z důvodů, proč by někteří lidé rádi nahlédli do lékařových zápisků. Jindy potřebují zdravotnickou dokumentaci, aby si v ní vyhledali konkrétní údaje o svém zdravotním stavu a léčbě, např. když chtějí konzultovat své problémy s dalším odborníkem.

Na co se může pacient ptát lékaře

Mnoho lidí trpí obavami, že budou lékaře svými otázkami zdržovat. Tyto obavy nejsou na místě. Pacient má přímo ze zákona (jedná se o zákon o zdravotních službách) právo ptát se na otázky týkající se svého zdraví, např. příčinu nemoci, současný stav a předpokládaný vývoj. Dále možnosti léčby, jejich přínosy a rizika, stejně jako otázky týkající se poskytování potřebných zdravotních služeb včetně toho, jestli je za vás hradí zdravotní pojišťovna nebo se na úhradě podílíte, typickým příkladem jsou rehabilitace nebo lázně.

Můžete se podívat do své zdravotnické dokumentace?

Ani zde nejsou obavy na místě. Pacient má právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace. Dokonce si z ní může pořizovat i kopie, např. si potřebné stránky vyfotit mobilem. Nemůže tak ovšem činit svévolně. Musí o to požádat a při nahlížení nebo pořizování kopií musí být přítomen zdravotnický pracovník, aby nedošlo k poškození materiálů nebo jejich ztrátě.

Může do vaší dokumentace nahlížet i někdo jiný?

Za normálních okolností žádná jiná osoba kromě vás (a samozřejmě lékařů, sestřiček atd.) nemá k této dokumentaci přístup. Vy však máte právo dát svolení jiným osobám, např. dceři, příteli, kamarádce i třeba sousedce. V tomto případě musíte jako pacient udělit dané osobě písemný souhlas. Váš souhlas je rovněž potřeba, má-li být někdo informován o vašem aktuálním zdravotním stavu. Typickou situací je, když jdete na operaci do nemocnice. Zde většinou již při přijetí vyplňujete formulář, v němž můžete uvést, komu je lékař oprávněn podávat informace o vašem zdravotním stavu. Pokud by byl váš stav natolik vážný, že byste nebyli schopni tento souhlas udělit, pak na informace o vašem zdraví mají nárok pouze osoby blízké za předpokladu, že nejsou na seznamu osob, kterým jste uvedli zákaz podávání informací.