Pouštění světýlek na řece Šembeře

ČESKÝ BROD – Letos senát uzákonil 8. říjen, jako Památný den sokolstva. Poprvé si jej tedy připomeneme jako Významný den České republiky.

Sokolská organizace tento den uctívá každý rok. Krojovaní Sokolové, se setkávají u pomníků a památníků, aby uctili památku svých tragicky zesnulých bratrů a sester. Přidejte se i my ostatní, například v Českém Brodě, na akci Pouštění světýlek na Šembeře, kterou pořádá T. J. Sokol Český Brod, v úterý 8. října v 18:30, a vzpomeňte spolu s nimi na oběti války.

Z historie: Z rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Gestapo v noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří ještě nebyli uvězněni. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů a naprostá většina z nich se již po skončení války nevrátila.

Tato akce byla nejrozsáhlejším zásahem proti členům Sokola v celé jeho historii a postihla především řadu jeho nejvyšších představitelů, a tím i významných osobností celého národa, které, jak ukázal další vývoj naší společnosti, pak v jejích dalších osudových chvílích nenahraditelně chyběly. Cílem a smyslem této akce byla totální likvidace celého spolku. Říjnové události roku 1941 představují nejpočetnější zásah totalitní nacistické moci vedený proti skupině občanů dobrovolně se organizujících v jedné zájmové organizaci.