Výstava Krok poKroku odhalí i budoucnost Americké

PLZEŇ – Dnešní Americká ulice za svoji dlouhou historii prošla mnohými změnami, mnohé další významné ji čekají. Dříve se nazývající Moskevská, třída Vítězství, třída Karla IV. a ještě dříve jako ulice Jungmannova či ulice Stodolní, je jednou z nejvýznamnějších ulic Plzně.

Vývoj východní části Americké ulice od Hlavního vlakového nádraží po Wilsonův most a budoucí plány v této oblasti ukáže výstava Americká – Krok poKroku, která je k vidění ve vestibulu pobočky ČSOB na adrese Americká 60 od 1. října do 1. listopadu 2019 ve všední dny v pracovní době pobočky.„Americká je jednou z hlavních městských tepen. Má zajímavou minulost a stejně tak budoucnost. Vývoj, kterým by měla v nejbližších letech projít, se dotkne všech občanů Plzně,“ řekla ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKRMP) Irena Vostracká.

„Podnětem k vytvoření výstavy byla územní studie křižovatky Americké se Sirkovou i plánovaná rekonstrukce prostoru před vlakovým nádražím,“ uvedl Jaroslav Holler, vedoucí ateliéru veřejného prostoru ÚKRMP, a dodal: „Zároveň se v okolí chystá či již byla dokončena celá řada projektů, jak městských, tak soukromých. S řadou z nich se taktéž můžete seznámit díky této výstavě. Jmenujme například dokončený autobusový terminál, nově otevřenou náplavku řeky Radbuzy nebo chystanou výstavbu komplexu Šumavská Gate. Pro občany budou jistě zajímavé i informace o rekonstrukci Městských lázní, chystané úpravě křižovatky U Jána, na které by měly přibýt přechody pro chodce či plánované zástavbě po domu kultury Inwest.“

Zdroj: Město Plzeň