Přihlašte seniory do zajímavého projektu, mohou se aktivně zapojit téměř zdarma

KUTNOHORSKO –  Stačí vaše rodiče nebo prarodiče přihlásit do výtvarné aktivity. Můžete být odkudkoliv, navštěvovaný kurz však musí probíhat v Kutné Hoře. Vznikl zde Nadační fond Barvy podzimu, který se zaměřuje na finanční pomoc seniorům a bude hradit 80% ceny jimi vybrané výtvarné aktivity.

Zakladatelkami fondu jsou Karin Brůžková s dcerou Terezou a Tereza Vrátilová. Jejich vizí je, aby senioři, kteří jsou sami, měli možnost rozvoje koníčků a setkávání se s vrstevníky. Seberealizace, pozvednutí sebevědomí a radost z vlastních výtvorů je krásný vedlejší účinek kurzů. Fond financuje také návštěvy galerií, přednášky o umění a další aktivity v tomto duchu.

ilustrační foto

Všichni senioři, kteří by rádi zažádali o příspěvek, se mohou hlásit právě teď prostřednictvím webu nfbarvypodzimu nebo osobně v Atelieru pro kočku ve Vladislavově ulici 17 v Kutné Hoře každé pondělí od 15:00 do 19:00. Fond je financován dary dobrovolných dárců a firem.