Do pardubické Labské ulice za arénou se vrátí provoz v obou směrech

PARDUBICE – U pardubické Enteria areny platí od 22. září pozměněný parkovací systém v době konání nejrůznějších kulturních a sportovních akcí. Motoristé již svá vozidla neodstaví podél ulic Sukova a Hradecká, vyhrazena jim naopak byla nová stání v ulicích Labská a U Stadionu, které během akcí v aréně fungovaly jako ulice jednosměrné. Po ověření systému v praxi město rozhodlo, že ulice U Stadionu zůstane jednosměrná, do Labské se vrátí provoz v obou směrech.

„Každou změnu je třeba uvést do praxe, vyzkoušet, vyhodnotit a poté případně upravit. Jak se ukázalo, i navzdory automobilům odstaveným podél jedné strany ulice Labská v části za arénou je možné původní obousměrný provoz této komunikace zachovat a umožnit tak řidičům, aby se dostali z ulice Labská na Hradeckou i bez objíždění přes Sukovu třídu,“ popisuje mírné úpravy náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš. Ulice U Stadionu se tyto úpravy nedotknou, komunikace zůstane během akcí nadále jednosměrná, a stejně tak zůstávají beze změny nově zavedené odstavné plochy.

Podle vyjádření náměstka Kvaše navíc náhradní místa, i přes počáteční kritiku, splnila svůj účel – počet parkovacích stání je údajně zcela dostačující, doprava v centru je prý klidnější. „Podle dat, která máme k dispozici, prozatím nebyla kapacita náhradních stání v rámci prvních tří domácích zápasů plně využita. Například během derby s Hradcem Králové, které bývá opravdu hojně navštěvované, zde zůstalo zhruba 50 míst volných. Nejen že se přesunem těchto parkovacích míst ze Sukovy a Hradecké ulice na přilehlé plochy kolem arény podařilo zklidnit dopravu v centru, podařilo se i plně nahradit kapacitu, na kterou byli zejména návštěvníci hokejových klání v aréně zvyklí,“ hodnotí čerstvě zavedené novinky náměstek Kvaš s tím, že svůj podíl na maximálním využití náhradních parkovacích ploch má agentura, která na tato místa dohlíží a napomáhá k lepší organizovanosti a řazení jednotlivých vozidel bez zbytečně velkých rozestupů.

Návštěvníci arény mají od poloviny září k dispozici, kromě již vyznačených parkovacích míst, místa vyhrazená po jedné straně ulic Labská a U Stadionu a na přilehlých plochách města či Nadace pro rozvoj města Pardubic. Za parkování na těchto odstavných plochách zaplatí motoristé jednorázově 30 korun.

Ilustrační foto