Důvěřivá žena z Klatovska naletěla podvodníkovi

Ilustrační fotografie, zdroj: pixabay.com

KLATOVSKO – K hledání svého vysněného partnera lidé stále více využívají možnosti internetu, ale má to i svá úskalí. Příkladem tomu je i čerstvá trpká zkušenost ženy z Klatovska, která svojí naivitou přišla o své iluze.

Ta se během měsíce září tohoto roku za pomoci komunikačních sítí seznámila s mužem, který se jí představil jako cizinec sloužící v armádě. Údajně byl bohužel nemocný, ale tuze toužil přijet za zmiňovanou ženou, jenže v tom byla překážka. Neměl peníze, aby mohl ukončit službu.

Věrohodnost jeho slov měl potvrdit i údajný velící důstojník, se kterým si žena také psala, a tak ve vidině naplnění své touhy po muži svého srdce celkem ve dvou platbách odeslala peníze na účet vedený v cizině. „Pachatel úmyslným jednáním uvedl ženu v omyl a obohatil se o několik desítek tisíc korun. Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod,“ uvedla mluvčí policie Dana Ladmanová.

Doporučení Policie ČR:
Pachatelé přizpůsobují své vystupování a vyjadřování smyšlené identitě, směřující k oběti a svým úmyslům.

Záměr podvodníků při seznamování a získání finanční hotovosti:
1/ Vyvolat důvěru oběti – přátelský postoj, naslouchající, vytváří pocit sounáležitosti.
2/ V průběhu seznamování získá od naivních osob fotografie nebo videa, která lze v budoucnu zneužít nebo využít k psychickému nátlaku.

V žádném případě nezasílejte neznámým osobám své intimní fotografie ani svých dětí. Kameru při komunikaci používejte jen se známými osobami.
3/ Cílem podvodníků je vytvořit emoční závislost, dokáží i citově vydírat.
4/ Vyhledávají osoby, zejména ženy, které jsou osamělé a postrádají náklonnost. Výjimkou nejsou ženy se sníženým sebevědomím a velmi důvěřivé.
5/ Pachatelé používají nepravdivá jména, neexistující telefonní čísla nebo i údaje osob, jenž nepředpokládají, že jejich osobní údaje někdo zneužívá.
6/ Pokud jsou bankovní účty vedeny v zahraničí – buďte obezřetní!!!

Možný následek:
Pokud neznámým osobám poskytnete finanční hotovost, můžete se v budoucnu dostat do problémů.
V žádném případě v těchto případech nečerpejte půjčky, pachatel je za vás platit nebude!!!

U některých osob může nastat ještě větší pocit opuštěnosti. Osoby ve stresu projevují nepřátelské reakce, odmítání rad a přítomnosti svých blízkých, mohou mít snahy uniknout ze skutečnosti a pocit viny.

Policie upozorňuje občany, aby byli prozíraví!  Objasňování této trestné činnosti je velmi složité. Občané mnohdy podvodníkům přímo „nahrávají“, protože se chovají důvěřivě a lehkovážně.