Větve od souseda přesahují na vaši zahradu a jeho stromy vám stíní. Co s tím můžete udělat?

Několik původně maličkých a neduživých smrčků, které si váš soused vysadil u plotu, se po letech změnilo v pořádné stromy. Jejich zeleň sice lahodí oku a poskytuje pocit soukromí, nicméně čeho je moc, toho je příliš. Boční větve se již začaly vesele zabydlovat na vašem pozemku a o slunečních paprscích se vám může akorát tak zdát. Máte nutkání vzít motorovou pilu a ty zelené potvory srovnat se zemí. Jak ovšem správně tušíte, nebylo by to právě nejlepší řešení.

 Větve a kořeny na vašem pozemku

Pokud na váš pozemek zasahují větve a kořeny sousedova stromu, tak je nemůžete jen tak uřezat, i když vás obtěžují. Nejčastějším důvodem stížností bývá právě stín nebo padající listí a ovoce. Správně byste měli nejdříve požádat souseda o jejich odstranění. Jde totiž o to, abyste svým zásahem jeho strom nebo keř nepoškodili. Paragraf 1016 občanského zákoníku říká, že teprve pokud je vlastník neodstraní v přiměřené době, teprve pak můžete k tomuto kroku přistoupit vy. Musíte to však udělat šetrným způsobem a ve vhodné roční době. Takže větve neolámete ve chvíli, kdy vám nejvíce polezou na nervy, ale počkáte na příhodné období k jejich ořezu, přičemž si vezmete na pomoc ostrou pilu. Dřevo, které takto získáte, je dle zákona vaše.

Stínící stromy

Může se ovšem stát, že stromy na vaši zahradu sice nějak nezasahují, přesto vám vadí. Nejčastěji jde o to, že na vaši zahradu vrhají stín. Lidé totiž dělají při sázení keřů a stromů jednu zásadní chybu. Neuvědomí si, že rostlinky nebudou pořád maličké, ale že se časem rozrostou všemi směry. Paragraf 1017 občanského zákoníku stanoví: „Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.“

Takže už při sázení stromků je dobré respektovat výše uvedené vzdálenosti, popř. sázejícího souseda na ně upozornit. Pokud je problém na světe a strom dosahuje velikosti paneláku, tak je potřeba souseda vyzvat, nejlépe písemně, k nápravě stavu, tedy ke zkrácení stromu nebo jeho odstranění.