Zvolte nejkrásnější knihu

Už jste hlasovali pro nejkrásnější knihu letošního roku?

VYSOČINA, HAVLÍČKŮV BROD – Také v letošním roce se při Podzimním knižním veletrhu budou volit jeho nejkrásnější knihy. Cena Kraje Vysočina ocení nejkrásnější knihu Vysočiny, cenu města Havlíčkův Brod získá autor nejkrásnější knihy veletrhu a Tiskárny Havlíčkův Brod předají ocenění za nejkrásnější dětskou knihu. I letos může hlasovat každý zájemce – čtenář nebo posluchač. Opět se uděluje Cena čtenářů Krajské knihovny Vysočiny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočiny, pro kterou můžete hlasovat na webu.

Odkaz pro hlasování: vysocina.rozhlas.cz/hlasujte-o-nejkrasnejsi-knihu-vysociny

Vyhlášení vítězů soutěže se uskuteční v pátek 11. října ve 20.00 hodin v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Oceněným nakladatelům a nejkrásnějším knihám bude věnován následný společenský večer, pořádaný hejtmanem Kraje Vysočina a ředitelkou Krajské knihovny Vysočiny.

V letošním roce se do soutěže přihlásilo 26 nakladatelů, přihlášených knižních titulů je 70.