Zestárneme, budeme umírat, zemřeme. Všichni si přejeme, aby se to stalo důstojně

ČERČANY – V Hospici Dobrého Pastýře pečuje o pacienty tým lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, ošetřovatelů, psychologů a duchovních společně usiluje o zmírnění fyzických i duševních bolestí nevyléčitelně nemocných, podporuje doprovázející osoby během péče o jejich blízkého i po jeho úmrtí.

Den otevřených dveří a přednášku pro lidi, kteří pečují o nevyléčitelně a těžce nemocné, pořádají u příležitosti Světového dne hospicové a paliativní péče, v sobotu 12. října od 14:00

Udržení kvality péče je náročný úkol také finančně. Chcete-li je podpořit dobročinnosti a pomoci se meze nekladou. Květinová brož Černooká Zuzana je charitativním výrobkem zaměstnanců a dobrovolníků Hospice Dobrého Pastýře. Ten, kdo nosí tuto brož, se hlásí k respektu lidské důstojnosti a vyjadřuje pocit sounáležitosti s těmi, kteří nás v tuto chvíli opouští. Její černý střed je tichem provázející zármutek, nabádá zamyslet se nad vším starým a přijímat nové, je přece zřejmé, že z temnoty a tmy vzniká světlo. Barva okvětních lístků představuje nový život, znovuzrození, dává naději a pomáhá najít lidem smysl života.

Info, kde brož zakoupíte, získáte na telefonu 317 777 381 nebo ji koupíte na recepci hospice v Čerčanech, v Turistickém informačním centru v Benešově, v centru Babinec, v Říčanech, v Komunitním centru Mezi domy, na Praze 4, podporu projevilo i několik základních škol kde se dá brož koupit. Cena květinové brože je 100 Kč, čistý výtěžek představuje 85 % ceny výrobku.