Rozvod – kolik stojí a jak dlouho trvá

Rozvod je životní zkušeností, bez které je dobré se obejít. Ne každému se to však podaří. V současnosti se rozvádí přibližně 45 % manželství. Jak dlouho trvá tato nepříjemná procedura a na kolik přijde?

Úprava porozvodové péče o děti

Pokud máte nezaopatřené nezletilé děti, je nutné nejdříve oficiálně upravit kdo a jak o ně bude po rozvodu pečovat. V této záležitosti rozhodne soud. Návrh podáváte před nebo nejpozději společně s návrhem na rozvod a to zpravidla u okresního soudu, v jehož okrese dítě žije. Návrh je potřeba předložit ve třech vyhotoveních (pro soud, pro druhého rodiče a pro orgán péče o mládež). Předložení návrhu není spjato s žádným poplatkem. Pokud se rodiče jsou schopni na péči domluvit, pak je návrh většinou schválen.

Žádost o rozvod

Teprve když jsou vyřešeny porozvodové poměry dítěte, je možno přistoupit k rozvodu samotnému. Návrh na rozvod se podává zpravidla u okresního soudu, v jehož působnosti měli manželé poslední společné bydliště (pokud tam alespoň jeden z manželů stále bydlí).

Podání návrhu na rozvod stojí v současnosti 2 000 Kč, avšak příští rok se poplatek pravděpodobně razantně zvýší. Dle připravované novely by mohl dosahovat dokonce až 7 000 Kč v případě, kdy se manželé nebudou předem schopni dohodnout na uspořádání všech záležitostí. Naopak, pokud se dohodnou, tj. půjde o „nesporý rozvod“, pak budou zvýhodněni, poplatek by mohl zůstat na současné úrovni 2 000 Kč.

Vypořádání SJM

Pokud se manželé vzájemně nedohodli na vypořádání společného jmění manželů (odtud známá zkratka SJM), je opět potřeba obrátit se na zmíněný soud. Toto může udělat kterýkoli z manželů. V tomto případě se hradí další poplatky, které pravděpodobně také porostou. Nyní se u movitých věcí (např. nábytek, elektrospotřebiče, auto) jedná o 2 000 Kč. V případě nemovitého majetku se v současnosti jedná o 5 000 Kč za každou nemovitost (např. dům, garáž, pozemek).

Jak dlouho to bude trvat

Nesporný rozvod, tedy situace, kdy se manželé na všem předem dohodnou, může ideálně proběhnout do tří měsíců a  přijít v současnosti na 2 000 Kč (opravdu ideál) až 10 000 Kč. V opačném případě se může táhnout dlouhé měsíce, někdy i roky, a stát desítky tisíc.