Stavby obchvatů pokračují podle harmonogramu, za rok se mají otevřít

Práce na obchvatu Velkého Beranova pokračují. Hotovo má být do konce října 2020. Foto: Kraj Vysočina

VELKÝ BERANOV, NOVÉ VESELÍ – Stavební práce na obchvatech Velkého Beranova a Nového Veselí pokračují podle harmonogramu. První řidiči by se po nich měli projet v listopadu příštího roku.

„Zástupci zhotovitelských firem nás ujistili, že se snaží o zkrácení tohoto termínu, vše ale bude záviset na průběhu následující zimy a klimatických podmínkách v příštím roce,“ informoval náměstek Martin Kukla.

V případě obchvatu Velkého Beranova je hotovo 40 % podkladních asfaltových vrstev a do konce roku dělníci zvládnout položit až 80 % vrstev. Dále už realizovali spodní stavby čtyř z pěti mostů a podkladní asfaltové vrstvy na okružní křižovatce. V zimě budou auta u Malého Beranova jezdit obousměrně bez semaforů. Vyroste tady však mostní provizorium, které pojme provoz v březnu 2020 – provoz bude obousměrný v jednom jízdním pruhu na semafory.

II/353 Velký Beranov – obchvat za 748 mil. Kč vč. DPH
Přeložka silnice II/602 s novým napojením na II/353 v kategorii S9,5/70. Celková délka přeložky silnice II/602 je 4,245 km.
Stavba dále zahrnuje:
 úpravu silnice II/353, která přivádí na trasu obchvatu dopravu z dálnice D1,
 napojení obchvatu na stávající silnici II/353 řešené okružní křižovatkou,
 další vyvolané úpravy místních komunikací,
 nové napojení místní části Nové Domky zahrnující i úpravu hráze s vypouštěcím zařízením obecního rybníka,
 pět nových mostních objektů, opěrnou zeď, protihlukovou stěnu a přemístění tří autobusových zastávek MHD.

Na obchvatu Nového Veselí aktuálně probíhají zemní práce po jeho celé trase. Hotová je spodní stavba mostu přes řeku Oslavu a v prostoru nově budované okružní křižovatky dělníci pracují na násypu jejího tělesa.

Stavba obchvatu Nového Veselí. Foto: Kraj Vysočina

II/353 Nové Veselí – obchvat za 339 milionů korun vč. DPH
Obchvat Nového Veselí a Budče na Žďársku v nové trase komunikace II/353 v kategorii S9,5/70. Celková délka obchvatu je 5,063 km.
Stavba dále zahrnuje:
 oboustranné napojení obchvatu na stávající komunikaci II/353,
 okružní křižovatku silnic II/353 se silnicí III/35311 (z Nového Veselí do Březí nad Oslavou) se zprovozněním od 1. 5. 2020,
 most přes řeku Oslavu.

Jde o dvě největší krajské investiční akce v dopravě dohromady za více než jednu miliardu korun. Část nákladů pokryjí evropské dotace.