Zcela neprůjezdná, bude asi týden, silnice v Kolíně směrem na Prahu

KOLÍN – Důvodem uzavírky jsou opravy komunikace I/38H  – ulice Pražská na výjezdu i vjezdu z Kolína na Prahu. V tomto místě bude provedena oprava komunikace podemleté vodou, vytékající z vodovodního řadu, při havárii v minulých dnech.

Jedná se, o kompletní uzavírku komunikace = bude zcela neprůjezdná! Úplná uzavírka na vjezdu i výjezdu do Kolína začala dnes ráno ve středu 9. října v 8:00, předběžně je naplánována na úterý 15. října.

Dopravní značení upozorňující na tuto uzavírku je viditelně umístěno již od křižovatky Modrý bod. Objízdné trasy budou osazeny dopravním značením a jsou směrovány na obchvat města Kolína. Celá akce je řešena v koordinaci ŘSD, VODOS Kolín, VHS Kolín. Město děkuje za pochopení.