Česká pole se zásadně změní, od roku 2020 platí zákaz velkoplošného pěstování

BEROUNSKO – Ministerstvo zemědělství schválilo nařízení, které je přelomové avšak pochopitelné, vždyť tak hospodařili už naši předci.

Tato přelomová pravidla pro hospodaření s půdou, mají omezit plochy monokultur. Od začátku roku 2021 budou muset zemědělci pěstovat jednu plodinu pouze na plochách menších než 30 hektarů.

„Naším záměrem je zlepšovat stav zemědělské půdy, a tím i životního prostředí. Pokud zemědělci přestanou pěstovat monokultury na rozsáhlých, ničím nepřerušovaných polích, zlepšíme i schopnost krajiny zadržovat vodu. To je v těchto suchých letech, a s výhledem nepříznivého klimatu i do budoucna, velmi důležité,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Pozemky se souvislou plochou nesmí přesáhnout 30 hektarů, nebo bude nutné větší pozemek rozdělit ochranným travnatým nebo jinak osetým pásmem. Tento pás bude muset dle nařízení měřit minimálně 22 metrů. Na větších pozemcích se také mohou střídat různé plodiny vedle sebe.

Změny čekají pole v rozsahu 1 milionu hektarů a přibližně 3 tisíc zemědělců. Jedním z nich je také Velkostatek Tetín, nedaleko Berouna, který hospodaří na více než 1000 hektarech polí a lesů. „Naši předci dobře věděli, proč mají remízky mezi polem a loukou. A navíc, náš velkostatek už takto pole ošetřená dávno má,“ řekl nám Ing. Zbyněk Čermák, ředitel Velkostatku Tetín.