Kolik stála oprava soutoku, aby vypadal jako před sto lety?

HRADECKO – Opravit místo o délce 300 metrů nebylo jen tak. Hlavní práce jsou již hotové, co zbývá dodělat? Město do soutoku investovalo miliony, aby se co nejvíce podobal dvacátým létům minulého století.

Město Hradec Králové se rozhodlo zafinancovat opravu soutoku řek Labe a Orlice, aby získal podobu z počátku 20. století. Po půl roce se to skutečně podařilo. Stavbaři břehy upravili a zpevnili kamením, zároveň vytěžili sedimenty, čímž zvětšili kapacitu koryta. Práce začaly v březnu kácením dřevin, pak pokračovaly těžbou 5000 metrů krychlových zmíněných sedimentů. Čekalo se, až pomine nebezpečí zvýšených jarních průtoků. Na narušených březích byl vytvořen kamenný zához, břehové opevnění a došlo i na opravu kamenné dlažby. Dohromady se pracovalo na zvelebení prostoru o délce 300 metrů a krajská metropole za to zaplatila přes 11 milionů korun. Ještě však zbývá doladit několik deatilů. „Hlavní stavební práce jsou hotové, zbývají udělat již jen náhradní výsadby a ozelenění břehů,“ dodává mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.