Spolek Ulice Plzeň je světlem naděje pro drogově závislé

PLZEŇ – Ve čtvrtek 10. října otevřelo občanské sdružení Spolek Ulice Plzeň dveře svého Substitučního centra v Kaznějovské ulici 51 v Plzni, aby pozvané hosty seznámilo se svojí činností, službami i konkrétními odborníky, kteří je klientům poskytují. Vedení města Plzně na akci zastupoval Martin Zrzavecký, radní pro oblast bezpečnosti.

„Zajišťujeme sociální a zdravotní služby pro lidi ohrožené drogovou závislostí a ty, kteří poskytují komerční sexuální služby. Důraz přitom klademe na pomoc, která nevytrhuje klienty z jejich běžného života, a na nediskriminační a individuální přístup. Zároveň se podílíme na vytváření a potřebných změnách odborného a legislativního rámce této problematiky na celostátní úrovni i na vzdělávací a výzkumné činnosti v oboru,“ řekl Martin Parula, ředitel Spolku Ulice Plzeň.

Spolek provozuje dva základní programy: Terénní program Ulice a Substituční centrum Plzeň.
Substituční centrum Plzeň poskytuje klientům substituční léčbu opiátových závislostí a všestrannou podporu, aby mohli aktivně řešit problémy spojené se závislostí a tím zlepšovali kvalitu (nejen) svého života. Jde o časově neomezenou udržovací terapii, která odkládá konečný cíl, abstinenci, na dobu, kdy jí bude klient objektivně i subjektivně schopen.

Substituce je náhrada dosud užívané nelegální drogy (opioidu) látkou, která má podobné účinky, ale je podávána legálně a bezpečným způsobem. Substituční centrum Plzeň nabízí prostřednictvím svého specializovaného lékaře substituční léčbu metadonem, případně lékem Suboxone. Tímto způsobem pomáhá klientům snižovat rizika spojená s užíváním psychoaktivních látek a podporovat jejich socializaci.

Nabízená substituční léčba v některých případech přechází v typ komplexní – to znamená, že zahrnuje psychoterapii i sociální poradenství. Pro své klienty je centrum schopno v rámci spolupracujících zařízení zabezpečit léčbu somatických a psychických poruch.

Posláním Terénního programu Ulice je terénní sociální práce u lidí závislých na nelegálních návykových látkách a v oblasti pouliční, klubové a privátní prostituce. Tyto osoby program podporuje ve snižování rizik jejich způsobu života a tím přispívá i k ochraně veřejného zdraví. Služba je nabízena anonymně a bezplatně v Plzni, Rokycanech, Klatovech a v Přešticích. V současné době se terénní pracovníci Spolku Ulice Plzeň v těchto lokalitách starají celkem o asi 600 klientů, z toho je zhruba 450 drogově závislých.