Barbora Hlohovská: Nešťastná královna, která byla jen obětí politikaření

Hrad Hohenzollern

Vladislav Jagellonský nastoupil na český trůn roku 1471 jako patnáctiletý chlapec. Byl spíše nerozhodným panovníkem a váhavost se promítla i do jeho manželského života.

Mladá nevěsta

Roku 1476 se konečně odhodlal dát na rady a hledat si nevěstu. Nebyl plány na svatbu ale příliš nadšen, vybraná nevěsta prý nebyla příliš krásná – ostatně jí také bylo teprve dvanáct let. Byla to dcera Albrechta Hohenzollernského, braniborského kurfiřta, a jmenovala se Barbora. Již od dětství neměla na růžích ustláno. Ve věku, kdy byla vybrána pro krále Vladislava, už byla vdovou.

V osmi letech, v roce 1472, byla totiž provdána za jednoho ze slezských knížat, Jindřicha Hlohovského. Po zesnulém manželovi získala hlohovské knížectví, a to právě přitahovalo české stavy.

Svatba v zastoupení

Roku 1476 byla podepsána svatební smlouva v Praze a koncem roku byl ve franckém Ansbachu uzavřen sňatek per procurationem (v zastoupení – tak velela dobová zvyklost). Vladislavovi bylo v té době dvacet let. Ke svatebnímu veselí, které se mělo konat v únoru následujícího roku v Praze, už nedošlo. Král Matyáš Korvín totiž odmítl její dědické nároky, zaútočil na Hlohovsko a udělil jej posléze bratranci zesnulého Jindřicha. Nevěsta tak přišla o své věno a stala se příliš chudou a nevítanou, tudíž se s dokončením svazku přestalo počítat.

Vladislav se nesnažil manželství udržet, přestože váhal, protože čest mu velela dostát slibu. Snad ale proto, že k Barboře necítil vlastně nic, podlehl tlaku okolí a začal usilovat o rozvod.

Nepohodlná nevěsta

Nyní bylo třeba, aby papež prohlásil toto manželství za rozloučené. Tehdy to nebylo až tak neobvyklé a v případě těchto snoubenců ani těžké: manželství nebylo “konzumováno”, tedy mezi partnery nedošlo k sexuálnímu styku.

Jenomže zoufalý Barbořin otec, kurfiřt Albrecht a Barbořini bratři se snažili, aby Vladislav dostál manželskému svazku. To vše bylo pro mladou Barboru jistě velmi ponižující.

Jelikož Vladislav v té době v podstatě vládl kacířům, papežská kurie ho celá léta nevyslyšela. I když se později císař Fridrich III. Habsburský za Vladislava u papeže přimlouval, papež Inocenc VIII. roku 1487 Vladislavovi nařídil, aby sňatek konzumoval – ten však neposlechl.

Barbora zatím vyrůstala v ženu, zostuzenou a zaskočenou obratem, který její život nabral. Putovala od jednoho franckého a hornofalckého hradu k druhému a stále jasněji si uvědomovala, že své právo nikdy neprosadí. Aby toho na ni nebylo málo, i její bratři jí časem začali předhazovat zneuctění rodu a načas ji i uvěznili.

Jak to všechno skončilo

Roku 1500 papež konečně zrušil sňatek Barbory a Vladislava. Barbora se provdala za nepříliš významného franckého šlechtice a v zapomnění s ním prožila zbytek svého života. Zemřela roku 1515 ve věku 51 let.