Hygienici evidují v Libereckém kraji letos už 70 případů žloutenky typu A

LIBERECKÝ KRAJ – Krajská hygienická stanice eviduje v Libereckém kraji od začátku letošního roku k pátečnímu dni celkem 70 případů akutní žloutenky typu A. Z tohoto počtu má 38 případů vazbu k městu Turnov. Dále hygienici evidují 6 případů osob s trvalým bydlištěm mimo Liberecký kraj, ale s vazbou na ohnisko nákazy v Turnově, tzn. celkem 44 případů onemocnění má vazbu na město Turnov. Pět případů onemocnění je ve školách kraje. Případy onemocnění v Turnově začaly v polovině září. O situaci na začátku října jsme vás informovali ZDE.

„Vzhledem k nárůstu počtu nemocných v tak krátké době předpokládáme, že se osoby nenakazily kontaktem s nemocným, ale prostřednictvím tzv. vehikula, kterým může být např. potravina. Tímto směrem se stále ubírají naše šetření, která jsou zaměřována podle společných informací získaných z podrobných epidemiologických šetření prováděných s nemocnými a jejich nejbližším okolím,“ uvedla mluvčí krajských hygieniků Zuzana Balášová.

Nad rámec trvalé a průběžné komunikace proběhlo v pátek společné jednání zástupců Libereckého kraje, magistrátů měst Liberce a Jablonce n/N, městského úřadu v Turnově, nemocnic Liberec, Turnov, Jablonec n/N, praktických lékařů pro děti a praktických lékařů pro dospělé a Krajské hygienické stanice. Cílem jednání bylo společné předání podrobné informace o situaci a zhodnocení prováděných protiepidemických opatření. Přítomní se dále vzájemně informovali o problémech, které v souvislosti s výskytem žloutenky typu A a prováděnými opatřeními vznikají nebo jsou.

„Současnou epidemickou situaci, která se postupně rozvíjela od 16. kalendářního týdne v rizikové komunitě, nepodceňujeme. Provádíme preventivní a restriktivní opatření, abychom zamezili nekontrolovanému šíření onemocnění,“ říká ředitel krajských hygieniků MUDr. Vladimír Valenta, který jednání svolal, a dodává: „Přesto je nutné, abychom byli schopni vyčlenit všechny dostupné a potřebné kapacity, například laboratorní diagnostiku či lůžkový fond, i o tom jsme mimo jiné jednali.“

„Situace s výskytem žloutenky typu A je vážná, ale není to drama, které bychom neměli zvládnout. Případy, kdy se toto onemocnění objevilo, jsou zejména lokálního charakteru, a to na Turnovsku. Je však potřeba zvýšit určitý dohled. Současná opatření, která můžeme z pohledu Libereckého kraje udělat, je připravit se na možné zvýšení počtu nákaz. Musíme proto komunikovat s nemocnicemi a informovat všechny školy v regionu, aby zvýšily dohled nad hygienou rukou, protože těmi se žloutenka typu A přenáší,“ uvedl náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví Přemysl Sobotka.

V kraji jsou v současné době prováděna tato protiepidemická opatření:

  • izolace nemocných a lékařský dohled nad kontakty
  • očkování v ohnisku nákazy
  • vyšetřování osob se zaměřením na činnosti epidemiologicky závažné
  • cílený státní zdravotní dozor na území ORP Turnov
  • předání informace transfúzním centrům
  • pátraní po cestě přenosu, vehikulu nákazy – potraviny, voda
  • informování spolupracujících dozorových orgánů (SZPI, KVS)
  • informování samosprávy a jednání s řediteli škol v ORP Turnov
  • řešení problematiky a domluva na spolupráci v rámci protidrogové komise.

 

Ilustrační foto