Konec telefonních budek v Čechách! Vivat knihobudky?

Tatam jsou doby, kdy před telefonními budkami stávaly nervózní fronty

Na konci 90. let bylo po Česku rozeseto kolem 30 000 telefonních automatů. Na začátku letošního roku už to bylo necelých 4500 a příští rok jich zbyde pouhých 1150.

Většina lidí používá mobilní telefon nebo pevnou linku a budky ztrácí svůj smysl. Z řady z nich lidé volají méně než jednou za měsíc. Na druhé straně neklesají vysoké nároky na údržbu a boj s vandalismem. Telefonní automaty prakticky zmizí ze všech měst i z vesnic, které mají nad 200 obyvatel.

Rušené telefonní automaty budou funkční do posledního dne letošního roku. Poté se přístroje i budky  postupně demontují a zajistí se jejich ekologická likvidace. Z některých se stanou populární malé veřejné knihovny – knihobudky. Ještě aby lidé pochopili jejich smysl.

Knihobudky z telefonních budek? Ano. Ve středních Čechách jich už vzniklo dost. Leckde dnes ale zejí prázdnotou