Nebezpečné látky už postupují Úhlavou do Berounky

Ilustrační fotografie, zdroj: HZS

PLZEŇ -Včera jsme informovali o úniku škodlivých látek z výrobního areálu v Klatovech do toku Drnového potoka, který je jedním z významných přítoků řeky Úhlavy. Článek najdete zde.

Zásobování pitnou vodou pro obyvatele Plzně není ohroženo. Obyvatelé se nemusí obávat kontaminace vody  ve vodovodních řadech. Z preventivních důvodů obyvatelům však nedoporučujeme konzumaci ryb ulovených v řece Úhlavě a Berounce, zalévání touto vodou na zahradách, ani napájení dobytka. Zároveň se nedoporučuje ani koupání.

Povodí Vltavy v průběhu soboty 12. října navýšilo odtok z přehrady Nýrsko, aby došlo k naředění vody v řece Úhlavě a tedy ke snížení koncentrace. V neděli 13. října v nočních hodinách byl ze stejných důvodů navýšen  odtok z přehradní nádrže Hracholusky.