Pražané, třiďte bioodpad, ušetříte

Ilustrační fotografie

PRAHA – Rada hlavního města Prahy dnes odsouhlasila nové znění vyhlášky o odpadech. Už nechce dotovat obrovskou částkou ty, kteří nechají vozit do spaloven rostlinný odpad. Naopak podpoří svědomité třídiče bioodpadu.

Praha dotuje svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu částkou tři sta milionů jen za rok 2019. Přitom celých čtyřicet procent tohoto odpadu tvoří rostlinný bioodpad, který není vůbec vhodný pro likvidaci ve spalovně. „Praha chce tento bioodpad vozit do kompostárny nebo do bioplynové stanice, a získávat z něj další produkty, jako jsou hnojiva a bioplyn. Proto jsme nastavili podmínky tak, aby ti Pražané, kteří třídí bioodpad do hnědých popelnic, výrazně ušetřili,“ uvedl náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Stávající vyhláška je platná od roku 2005, a ceny v ní obsažené zdaleka neodpovídají současným poměrům. Nová vyhláška zvyšuje ceny za svoz směsného komunálního odpadu o 30 %. Naopak službu svozu rostlinného bioodpadu Praha podpoří ze svého rozpočtu, a majitelé hnědých popelnic ušetří 50 %. Vyhlášku, která by měla vstoupit v platnost od prvního ledna roku 2020, musí ještě schválit Zastupitelstvo hlavního města Prahy. V následujících týdnech rovněž Praha chystá informační kampaň, týkající se právě svozu rostlinného bioodpadu a její ekonomické výhodnosti pro obyvatele Prahy.