Plzeň prokoukne, do ulic vyjedou čistící vozy

Ilustrační fotografie, zdroj: Město Plzeň

PLZEŇ – K provedení blokového čištění je vždy s týdenním předstihem umístěno na příslušné místo přenosné dopravní značení se značkou zákaz zastavení a dodatkovou tabulkou s upozorněním na termín blokového čištění na daném místě.

Samotné čištění probíhá vždy v ranních hodinách tak, aby bylo provedeno rychle a komunikace nebyla dlouho blokována. Technicky je akce zabezpečena formou ručního vymetení přilehlého chodníku a následným strojním zametením vozovky pod obrubníkem.

“Pokud je v den blokového čištění na vyblokovaném místě odstavené vozidlo bránící plynulému a rychlému provedení prací, využívá se služby odtahového vozidla Správy veřejného statku města Plzně za přítomnosti Policie České republiky nebo strážníka Městské policie. Proto žádáme řidiče a majitele vozidel, aby značení respektovali a umožnili tak plynulé a rychlé provedení blokového čištění,” upozorňuje starosta obvodu David Procházka.

Vzhledem k rozsáhlé a využívané lokalitě dvou odstavných parkovišť v okolí centrálního autobusového nádraží – žádáme vlastníky motorových vozidel, aby zde v době blokového čištění neparkovali.

Blokové čištění komunikací proběhne v následujících lokalitách:

Kotkova, parkoviště u CAN v Plzni
– vyblokování parkovacích stání:
• v úseku od podchodu k čerpací stanici Shell – pravá strana u podél plotu
• v úseku od 1. – 8. parkovacího stání ve směru od vjezdu na parkoviště – levá strana
v termínu: 26. 10. 2019

(parkoviště na náměstí Emila Škody) na pozemku č. 3679, k.ú. Plzeň, v Plzni
– vyblokování parkovacích stání:
• v úseku od vjezdu na parkoviště od 1. – 13. parkovacího stání – první řada od ulice Husova
v termínu: 27. 10. 2019
• v úseku od vjezdu na parkoviště od 1. – 11. parkovacího stání – druhá a třetí řada od ulice Husova
v termínu: 29. 10. 2019
• v úseku od vjezdu na parkoviště od 16. – 20. parkovacího stání – řada při ulici Tylova
v termínu: 27. 10. 2019

Lábkova, v Plzni
– vyblokování parkovacích stání parkoviště u vlakové stanice Plzeň-Zadní Skvrňany v úseku mezi vjezdy z ulice Lábkova
v termínu: 30. 10. 2019

Vojanova, v Plzni
– vyblokování parkovacích stání parkoviště za objektem Vojanova č. 761/51 – 1. kolmé parkovací stání od křižovatky s ulicí Vojanova – pravá strana,
v termínu: 30. 10. 2019