Důvody napětí a rozepří mezi pohlavími řeší hudební komedie Proč muži neposlouchají…

VESELÍ NAD LUŽNICÍ – Jak se vypořádat s rozdíly mezi myšlením žen a mužů? Jaké jsou důvody existence napětí a rozepří mezi oběma pohlavími? Kontaktní hudební komedie Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách vám nejen odpoví na tyto otázky, ale i poradí, jak předcházet partnerským krizím.

Námětem pro tuto komedii se staly knihy manželů Peasových, které zkoumají rozdíly mezi myšlením žen a mužů a staly se světovým bestsellerem. Autoři v nich shromáždili nejnovější poznatky z oboru výzkumu mozku, z evoluční biologie, psychologie a sociologie. Výsledek jejich úsilí vám překvapivým, avšak humorným způsobem vysvětlí důvod existence napětí a rozepří mezi pohlavími a pokusí se najít i způsob, jak se s nimi vypořádat.

V režii Sabiny a Jiřího Langerových hrají, zpívají a chvílemi i tančí členové Divadelní společnosti Jablonský za hudebního doprovodu Ukrutanky a vám nezbývá nic jiného, než se přijít pobavit 20. 10. v 19:30 hod. do Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí.