LDN v Rybitví získala ocenění Kvalitní a bezpečná nemocnice

PARDUBICKO – Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví pro následnou péči získala ocenění Kvalitní a bezpečná nemocnice 2019, Absolutní vítěz projektu, kterou každoročně uděluje Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví. Ta ocenila hodnotnou a spolehlivou péči pacientům a klientům v harmonickém a udržovaném prostředí.

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví má kapacitu 105 lůžek soustředěných do 3 oddělení a 17 pobytových sociálních lůžek. Jejich cílem je poskytnout dočasné zázemí v klidném a bezpečném prostředí osobám, které jsou odkázány na pomoc druhých při každodenních činnostech, a nelze ji zajistit v domácím prostředí. V zařízení je provozována edukační ambulance, sociální poradna a od letošního dubna Institut spánkové medicíny, akreditované ventilační centrum pro osoby se spánkovými poruchami. To je jediné zařízení v kraji, které je schopno léčit veškeré poruchy dýchání ve spánku.

Kromě léčebné a komplexní ošetřovatelské péče se zde věnují každodenní rehabilitaci pacientů, při které využívají široký výběr rehabilitačních pomůcek. Kognitivní rehabilitace je zaměřena na udržování a obnovování poznávacích funkcí a pomáhá pacientům s projevy demence. Oblíbené jsou zde muzikoterapie, společenské hry a četba knih. Pacientům a klientům je poskytována kvalitní a vyvážená strava.

„Úsilí, které každodenně při péči o pacienty vynakládá personál léčebny v čele s paní ředitelkou Tomšů, bylo nyní ohodnoceno také nezávislými odborníky. Práce s nemocnými, hůře pohyblivými lidmi je fyzicky i psychicky velmi náročná, ocenění je tak další odměnou za intenzivní péči o ně,“ řekl radní Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

Foto: Pardubický kraj

Certifikát
Ředitelka Jana Tomšů s radním Ladislavem Valtrem