Navrhněte svého kandidáta na cenu města Pelhřimova

Foto: Vysočina Tourism

PELHŘIMOV – Pelhřimovská radnice se chystá udílet mimořádná ocenění. Proto, pokud máte kolem sebe někoho, kdo si zaslouží, aby se o něm vědělo, neváhejte a nominujte. Navrhovat můžete ve čtyřech kategoriích – Žáci, studenti, Sportovci, Podnikatelské subjekty a Mimořádné zásluhy o rozvoj města.

Cenu města Pelhřimova získají ti, kteří významným způsobem ovlivnili veřejné dění ve městě, a to především v kultuře, vzdělání, podnikání, péči o životní prostředí, sportu a dalších oblastech veřejného života, případně se významně zasloužili o propagaci města Pelhřimova v celostátním nebo mezinárodním měřítku. Návrhy na ocenění můžete zasílat nejpozději do 18. listopadu.

Nominace musí obsahovat předepsané údaje o nominujícím i nominovaném, proto je možné nominovat pouze:
a) prostřednictvím on-line formuláře
b) prostřednictvím formuláře v tištěné podobě, který si můžete vytisknout nebo vyzvednout na Turistickém informačním centru Pelhřimov a vyplněný odeslat nebo doručit na adresu Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, k rukám pana místostarosty Ing. Josefa Kocha, případně naskenovaný ho poslat na e-mail: koch.j@mupe.cz.
Prosincové zastupitelstvu města projedná došlé návrhy a rozhodne o oceněných.