Hasiči, společně s policejními odstřelovači, zasahovali u neobvyklého případu

JEVANY – Jednotka HZS Středočeského kraje vyjela ve čtvrtek 17. října po 13. hodině k neobvyklému případu, který již sledovala v průběhu týdne.

Jednalo se o uvolněný ventil tlakové lahve s acetylenem. V láhvi vznikala chemická reakce a hrozil výbuch. Byla proto ponořena do vody, aby se chladila.  Na místo vyjela jednotka s velitelským vozidlem a dvěma cisternovými automobily. Stoupající teplota lahve byla nebezpečná, proto bylo nakonec rozhodnuto, že bude nutné povolat k zneškodnění policejní odstřelovače.

Hasiči umístili tlakovou nádobu do kovového velkoobjemového kontejneru, k jejímu vchodu nainstalovaly dvě proudnice, které bombu chladily. Po této přípravě přišli na řadu samotní policejní odstřelovači, kteří z bezpečné vzdálenosti provedli současný výstřel ze tří pušek. Vodní vlna měla účinek snížení koncentrace unikajícího plynu.

PREVENCE – Bezpečnost práce s acetylénem v tlakové lahvi. Acetylén je sice plyn bez zápachu, ale plyn pro technické účely zapáchá po česneku. Mez výbušnosti se vzduchem se pohybuje mezi 2 až 85 %. Co třeba dodržet z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? U tlakových láhví musí být zajištěna hlavně jejich bezpečná přeprava, používání a skladování. O zacházení s tlakovými nádobami na plyny a jejich skladování hovoří ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla, a to konkrétně v části 7 a části 10, kde se mimo jiné uvádí, že:

  • nádoby musí být zajištěny vhodným způsobem proti nárazu a pádu
  • zásobní i prázdné nádoby opatřené snímatelným kloboučkem musí mít tento klobouček nasazený
  • samostatně stojící nádoby musí být vhodným způsobem zabezpečeny proti pádu
  • nádoby se skladují ve svislé poloze zajištěné proti samovolnému pohybu
  • ve skladech, kde jsou skladovány, musí být nádoby uloženy odděleně
  • místa pro uložení nádob musí být označena tabulkami: PLNÉ NÁDOBY (láhve) a PRÁZDNÉ NÁDOBY (láhve).

Pokud se však jedná o uložení a umístění tlakových láhví (nejedná se o skladování) na pracovištích, musí být, mimo jiné, tlakové láhve rovněž zajištěny vhodným způsobem proti nárazu a pádu, např. řetízkem. Prázdné nádoby musí být ukládány za stejných podmínek jako plné nádoby a zásobní i prázdné nádoby opatřené snímatelným kloboučkem, který musí mít nasazený. Z hlediska zajištění bezpečnosti provozu je důležité, aby stav příslušné tlakové láhve na pracovišti byl jednoznačně identifikovatelný – zda se jedná o tlakovou láhev plnou, prázdnou nebo poškozenou, která je určena k výměně.