Rozhodnuto! Zastupitelé Tábora jednali o napojení areálu ZOO Větrovy

ZOO Tábor (zdroj město Tábor)

TÁBOR – Větrovští dlouhodobě kritizují situaci v dopravě a parkování u zdejší ZOO. Dokonce proti tomu vytvořili petici, kterou předložili městu, přičemž proběhlo i setkání zástupců města s obyvateli této lokality. Nyní již bylo rozhodnutí plně na zastupitelích. Jak hlasování dopadlo?

Na devátém zasedání Zastupitelstva města Tábora se rozhodovalo o trase dopravního napojení plochy areálu ZOO v místní části Větrovy. Usnesení navrhovalo variantu, která by odvedla dopravu z obce jižním směrem po pozemcích města Tábora a obce Radimovice u Želče (v délce asi 460 metrů) mimo rodinnou zástavbu. V oficiálních dokumentech je tato trasa označena jako 1C. „Usnesení nebylo přijato, hlasovalo pro ně totiž devět zastupitelů. Pro nadpoloviční většinu je potřeba čtrnáct hlasů,“ sdělil tiskový mluvčí Tábora Luboš Dvořák.

Vedení radnice si uvědomuje, že ZOO Větrovy vznikla velmi nestandardně, že na jejím území leží několik nelegálních staveb, chápe také zásadní výhrady obyvatel Větrov k provozu ZOO, ale schválením alternativní dopravní varianty chtělo projevit vůli k nápravě a ke zlepšení životních podmínek v místní části Větrovy. Vedení města také připomnělo společenský význam zahrady, její přínos pro turistický ruch. Zároveň deklarovalo, že by se na výstavbě dopravního napojení finančně nepodílelo a povrch trasy by nemusel být nutně asfaltový.

„Velká část členů zastupitelstva vznesla řadu výhrad či poznámek – trasa by znamenala zábor zeleně, dopravním napojením by město Tábor zhodnotilo přilehlé pozemky Radimovic, výstavba silnice by byla podporou soukromého podnikání a tak dále,“ uvedl tiskový mluvčí města Tábor.

Na jednání zastupitelstva byli přítomni zástupci místní části Větrovy. Ti zopakovali své stanovisko z nedávné petice, kde odmítli i variantu 1C. Z jejich úst mimo jiné zaznělo, že by zastupitelstvo nemělo žádné usnesení přijmout, protože nemělo na stole všechny možné varianty dopravního řešení. Větrovští by byli nejraději, kdyby zahrada v jejich obci vůbec nebyla, ale pokud by měli podpořit některou variantu, bylo by to vybudování odstavného parkoviště, odkud by návštěvníci do ZOO docházeli pěšky. „Větrovští také volají po okamžitých dopravních opatřeních, která mají regulovat provoz, hluk a nepořádek v obci. Lidé chtějí instalovat do příjezdové ulice k ZOO retardéry a odpadkové koše,“ dodal Luboš Dvořák.

Neschválení trasy dopravního napojení okomentoval starosta Tábora Štěpán Pavlík: „Pokud nedojde k nalezení rozumné varianty dopravního napojení, proces změny územního plánu se zastaví a ZOO nebude existovat. Majitel pozemků pak s nimi může nakládat dle svého uvážení, jak mu stávající funkční využití dovolí. Zjistíme, jaká bude vůle dotčených stran hledat reálné řešení situace.”