Vysaďte pro své děti les nové generace

OLOMOUCKÝ KRAJ – Čelíme jedné z největších kalamit v dějinách lesnictví, kdy lesy hromadně hynou. Hlavním viníkem je probíhající klimatická změna a s ní související sucho. Lesy České republiky proto na sobotu 19. října připravily celorepublikovou akci Den za obnovu lesa.

V Olomouckém kraji se akce uskuteční v Radíkově, blízko Olomouce. Akce proběhne od 10 do 16 hodin. Sraz je v 10 hodin u chatového tábora u Fortu Radíkov. Do Radíkova se dostanete městským autobusem číslo 11, parkoviště pro auta je v areálu pevnosti Radíkov. Organizátoři doporučují vzít si pevnou obuv a oděv přizpůsobený počasí a terénu, nářadí budou mít přichystané.

Kromě sázení nových stromů je připraven i doprovodný program, kdy se dozvíte spoustu věcí o lese, budou se také vyrábět a vyvěšovat ptačí budky. Pedagogové a studenti z lesnického učiliště ve Šternberku předvedou přibližování dříví koněm. Akce není vhodná pro děti, protože děti můžou v lese pracovat až od 15 let.

Jaký les se bude vlastně vysazovat? Půjde především o druhově pestrý les s přihlédnutím k podmínkám konkrétního místa. Sází se směs dřevin, především listnaté stromy. Ve středních nadmořských výškách a pahorkatinách dávají dnes lesáci přednost javorům, jedlím, bukům, jilmům a lípám. V podhorských a horských polohách postupně zvyšují podíl buku a jedle, ale své místo zde mají i smrky, které do těchto poloh ve střední Evropě tradičně patří a jsou tam po staletí doma.

Josef Vojáček, generální ředitel Lesů ČR, k akci řekl: „Je třeba se připravit na to, že lesy, které dnes sázíme, budou za třicet, padesát let hodně jiné než ty, na jaké jsme byli zvyklí v minulosti, a které dnes napříč republikou hynou. Tím, že v takové dosud nevídané míře sázíme nový les, tvoříme úplně novou krajinu. Sázíme lesy, které porostou do 22. století.“