Svatá Anežka Česká – princezna, která si zvolila chudobu. Výstava u příležitosti výročí svatořečení začíná

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Jedinečnou příležitost vstoupit do 13. století a seznámit se s životními peripetiemi nejmladší dcery českého krále Přemysla Otakara I., jakož i s duchovní filosofií svatého Františka a svaté Kláry budete mít už za několik dní v Jihočeském muzeu.

Výstava pořádaná u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České a sametové revoluce vám dá nahlédnout do života ženy, která dala místo světského bohatství přednost životu v chudobě, přijala řeholi sv. Františka, založila v Praze klášter klarisek a k němu přiléhající špitál. Později iniciovala i zrod jediného českého rytířského církevního řádu Křížovníků s červenou hvězdou, o nichž se také na výstavě dozvíte řadu zajímavostí. Již za svého života byla vzorem křesťanské víry a lásky a dlouhá staletí po své smrti byla uctívána jako svatá. Kanonizace se však dočkala až v listopadu 1989 a zůstane tak navždy spjatá se sametovou revolucí a symbolem vytoužené svobody.

Přijďte spolu s Anežkou prožít její hluboký, niterný vztah k Bohu, který vedl kroky přemyslovské princezny až za zdi kláštera. Výstava Svatá Anežka Česká a obraz její úcty v jižních Čechách, která začíná v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 25. 10., vám představí významnou postavu českých dějin a oblíbenou národní světici nejen pohledem tradičního dějepisectví, ale snaží se též vykreslit obraz její úcty v regionu jižních Čech.