Topíte správně? Okolí to řekne váš komín

S nástupem topné sezóny se opět dostává do popředí problematika čistého ovzduší, nemoci dýchacích cest a vůbec kvalita života ve městech a především na vesnicích.

 

Ministerstvo životního prostředí se snaží pomocí tzv. kotlíkových dotací motivovat lidi k výměně starých neekologických kotlů na pevná paliva a tím snížit znečištění ovzduší. Do roku 2022 je jeho cílem vy- měnit 85 tisíc starých kotlů a čes- kým domácnostem rozdělit ve třech výzvách devět miliard korun.

Hustý, štiplavý dým vycházející z komínů rodinných domů na vesnicích – obrázek, který se přes všechny dotační tituly naskytne, kdykoli člověk vyrazí někam za město. Není to ale problém jen staré zástavby, i v novostavbách stále častěji lidé používají při přitápění a pro navození atmosféry krbová kamna a neumí správně topit. Podle odborníků jsou důležité čtyři parametry, které ovlivňují kouř vycházející z komína: typ spalovacího zařízení, kvalita paliva, kvalita obsluhy  a údržba. Každý typ spalovacího zařízení pak vyžaduje jiný přístup a zásady. „Obecně můžeme říci, že oheň potřebuje vzduch, takže pro dobré spalování nesmíme kotel či kamna „dusit“ – tedy uzavřít přívody spalovacího vzduchu a komínové klapky. Většina spalovacích zařízení pracuje nejlépe při jmenovitém výkonu a tomu je třeba přizpůsobit množství přiloženého paliva nebo instalaci akumulačních nádob. Zároveň je chybné si myslet, že když není vidět kouř, je to důkaz, že spalování je kvalitní. To, co je nejvíce vidět, jsou emise prachu. Pokud budeme již odplyněné palivo v kotli „dusit“ bude koncentrace CO vysoká (špatná kvalita spalování), ale na zabarvení kouře to nebude nijak pozorovatelné,“ popsal jednoduché základy správného topení Jiří Horák, vedoucí zkušebny spalovacích zařízení Výzkumného energetického centra na VŠB – TUO, známý také jako SMOKEMAN, který se svým projektem učí lidi správně topit.

Na zdroj kouře a zápachu má smysl si stěžovat

České lokální zdroje vytápění na pevná paliva vyprodukují cca 50 % emisí prachu a více jak 90 % karcinogenního  Benzo  (a) pyrenu. „Pokud máte problém s kouřem od souseda a nepomůže se s ním o tom pobavit, podle  platné  legislativy si každý občan může podat stížnost na jeho příslušné obci s rozšířenou působností (ORP). Úředníci pak podají podnět a probíhá šetření, v rámci kterého si vyžádají od dotyčného provozovatele všechny podklady. Při opětovných stížnostech může vše dopadnout až šetřením na místě,“ upřesnil SMOKEMAN Jiří Horák. Podle jeho slov je ale nejlepší souseda na špatné topení upozornit, a pokud je rozumný, sám sjedná nápravu.

Více informací jak správně topit najdete ZDE