Hradišťáci, od ledna vejde v planost nová vyhláška o odpadech. Podívejte se, co vás čeká

Ilustrační foto. Zdroj: K. Bílková

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Stávající vyhlášku z roku 2006 upravující systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem nahradí v lednu příštího roku nová vyhláška č. 4/2019. „Důvodem byla nutnost aktualizace stávající úpravy odpadového hospodářství města Uherské Hradiště podle platné legislativy na úseku nakládání obcí s odpady,“ vysvětlil mluvčí radnice Jan Pášma. Poplatek za svoz odpadů se nemění a zůstává ve výši pět set korun na jednoho poplatníka.

Odpad ve sběrném dvoře

Do sběrného dvora můžete bez limitu ukládat papír, směsné plasty včetně PET lahví, barevné i čisté sklo, nápojové kartony, kovy, hliníkové plechovky od nápojů, textil, jedlé oleje a tuky, biologicky rozložitelné odpady, nebezpečné odpady, objemný odpad a směsný komunální odpad. „Naopak nově je stanoven limit bezplatného odběru stavebního odpadu ve sběrném dvoře, a to čtyři sta kilogramů za jeden rok,“ upozornil Pášma. Stavební odpad jako beton, cihly, tašky, trámy a směsi betonu, cihel a tašek vyjma nebezpečných složek můžete bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře v ulici Průmyslová 1147.

Svoz v památkové zóně

Vyhláška také omezuje čas pro přistavování nádob na směsný komunální odpad v městské památkové zóně. „Důvodem je zachovat v této exponované části města čistotu a nenarušovat tak historický ráz lokality,“ uvedl Pášma.

Sběrné nádoby se na svozová stanoviště mohou umístit nejdřív v šest odpoledne den před svozem. Vyprázdněné nádoby pak musí být odstraněny do šesti odpoledne v den svozu. „Toto neplatí v případě, že stálé stanoviště je na veřejném prostranství a v případě náhradního svozu. Nádoby nepřistavené v uvedený čas ve svozový den na svozové stanoviště nebudou vyvezeny,“ dodává Jan Pášma.

Tříděný odpad

Přibudou také další druhy odděleně sbíraného odpadu, nově to jsou nápojové kartony, hliníkové plechovky, textil, jedlé oleje a tuky. Hliníkové plechovky od nápojů můžete dát do žlutých pytlů nebo nádob společně s plasty, samostatně se ukládají ve sběrných dvorech nebo školských zařízeních. Do vyhlášky přibyla i informace o sběru jedlých olejů a tuků.  Zelené nádoby, do kterých patří, byly po městě rozmístěny začátkem letošního roku.

Vyhláška bude umístěna na webových stránkách města. „Vyhláška je pojatá ve smyslu nastavení systému nakládání s odpady ve městě s odkazem na webové stránky města, kde budou uvedena konkrétní místa k odkládání jednotlivých složek odpadu včetně termínů přistavení velkoobjemových kontejnerů při mobilním svozu,“ vysvětlil místostarosta Čestmír Bouda.