Pardubická nemocnice přijala první opatření v souvislosti s případy zanedbání péče

PARDUBICE – Představenstvo Nemocnice Pardubického kraje a.s. seznámilo včera Radu Pardubického kraje s přijatými opatřeními v Pardubické nemocnici v reakci na nastalou mimořádnou událost při porodu pacientky z Vamberka. Kromě rozdělení řídicích kompetencí členů představenstva v rámci Pardubické a Chrudimské nemocnice zazněla také informace o obsazení pozic náměstků ředitele nemocnice.

„V rámci jednání krajské rady jsme 7. října zadali představenstvu nemocnice úkol informovat nás o přijatých opatřeních v návaznosti na nastalou mimořádnou událost. To bylo dnešním dnem splněno,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který také nastínil rozdělení kompetencí členů představenstva v rámci řízení Pardubické a Chrudimské nemocnice. „Do výběru nového ředitele budou tuto pozici vykonávat členové představenstva. Pan ředitel Gottvald bude řídit interní a klinické obory Pardubické nemocnice a pan doktor Ninger se ujme řízení Chrudimské nemocnice a chirurgických oborů v Pardubické nemocnici,“ doplnil hejtman Netolický.

O případu malé Leontýnky, která kvůli včasnému nepodání antibiotik po porodu bude mít trvalé následky, jsme vás informovali ZDE. Hejtman Martin Netolický kvůli této mimořádné události vyvolal v minulém týdnu jednání se zástupci Královéhradeckého kraje, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Nemocnice Pardubického kraje a.s. s cílem zajistit co nejrychlejší nezávislé šetření celé události včetně transferu rodičky z místa bydliště do Pardubické nemocnice. V tomto týdnu se navíc dále uskuteční jednání představenstva nemocnic a radního Ladislava Valtra s náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou.

Dalším opatřením v Pardubické nemocnici je obsazení pozice náměstků ředitele pro léčebnou péči. Výkonem této funkce byli pověřeni primáři Jiří Skalický a Leoš Ungermann. „Vedoucí oddělení řízení kvality společně s vedoucím právního a organizačního oddělení dokončí revizi vnitřních norem souvisejících s řešením nežádoucích událostí při poskytování zdravotní péče. Zároveň proběhne proškolení pracovníků na téma trestní odpovědnost právnické osoby,“ řekl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje a.s. Tomáš Gottvald.

Radní Ladislav Valtr dodal: „Očekáváme, že nové společné vedení nemocnice v Pardubicích a Chrudimi bude plnohodnotně obsazeno již s počátkem nového roku. To znamená bezodkladné výběrové řízení na uvolněnou pozici samotného oblastního ředitele či ředitelky a následně také jmenování stabilních náměstků, jelikož páni primáři Skalický a Ungermann jsou v tuto chvíli prozatím pouze pověřeni výkonem těchto funkcí,“ doplnil Valtr.

Foto: Nemocnice Pardubického kraje