Buďte pozorní při nákupu dřeva před zimou

DEBLICE – Na začátku topné sezóny by spotřebitelé, měli dávat dobrý pozor při nákupu palivového dřeva.

Kontroly, které České obchodní inspekce (ČOI) uskutečnila, prokázaly pochybení u prodejců palivového dřeva především v oblasti cen. Někteří prodejci dokonce uváděli konečné ceny pro spotřebitele bez DPH, tím však porušují zákon. Podle tiskové zprávy z letošního října, se Česká obchodní inspekce před začátkem zimy v roce 2018 zaměřila na dodržování povinností hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky dle nařízení Evropského Parlamentu.

Provedla 113 kontrol a ve 27 případech zjistila porušení právních předpisů. Inspektoři zjistili, že obchodníci porušovali zákon o ochraně spotřebitele. Neinformovali kupující v souladu s cenovými předpisy tím, že zřetelně neoznačili výrobek cenou. Dalším častým nedostatkem bylo, že obchodníci nezajistili, aby prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny.

Zeptali jsme se v lesnickém hospodářství DEBLICE, které na ploše větší jak 10 000 hektarů, ročně zalesňuje více jak 1 milión stromků a vytěží cca 100 000 metrů krychlových dřeva, jaké dřevo je u nich k dispozici a jak je značeno. „K dispozici máme všechny druhy dřeva, tvrdé listnaté i měkké jehličnaté, poptávka po dříví je stálá, mírně se zvyšující, na skladech máme však dostatečné zásoby. U jehličnatého dříví je nyní s ohledem na obrovskou, nejen kůrovcovou kalamitu, nejnižší cena v historii. V podstatě je to cena za výrobní náklady, takže je ideální čas na předzásobení se. Nejlevnější je dovoz kamionem přímo z lesa, ale nejvyužívanější je hotový nařezaný a naštípaný sortiment, s dovozem přímo z Deblic. Ceny jsou konečné včetně DPH a vždy tuto skutečnost uvádíme jak na ceníku, tak na našem webu, „sdělil nám ředitel společnosti Petr Vondráček.

Za porušení zjištěných nedostatků uložila 24 pokut v celkové hodnotě 58 000 Kč. Vzhledem ke stálému většímu počtu porušení tohoto zákona, budou inspektoři ČOI pokračovat v kontrolách dřeva a dřevařských výrobků i v letošním roce.  Podle článku 5 nařízení EU o povinnostech možnosti zpětného vysledování jsou obchodníci, v rámci celého dodavatelského řetězce schopni určit hospodářské subjekty nebo obchodníky, kteří dřevo a dřevařské výrobky dodali (tyto informace musejí uchovávat 5 let), i obchodníky, kterým dřevo a dřevařské výrobky dodali.