Za bohatstvím a krásou zcela obyčejně neobyčejného kopce Květnice

Hora Květnice. Foto: Josef Permedla, pro novinykraje.cz

Je to totiž hora plná pokladů. Vyjděte si na příjemnou podzimní procházku, která vás zavede do světa vzácných nerostů, nejrůznějších geologických útvarů a chráněných rostlin u města Tišnova. Objevte bohatství a krásu přírody Květnice!

Naučná stezka Květnice

Vrchol Květnice se tyčí nad městem Tišnov, často také nazývaného “Brána Vysočiny”. Květnici uvidíte už z dálky, i když má výšku pouhých 470 m, je kopec nepřehlédnutelný. S jedinečností živé i neživé přírody Přírodního parku Květnice se seznámíte na naučné stezce se 13 informačními zastávkami, které popisují nejen její výjimečné přírodní bohatství, ale i historii a osobnosti s ní spojené. Stezka vede po turisticky značených lesních cestách a pěšinách s odbočkou na vrchol Květnice a na její dvě strážné skály, Velkou i Malou. Na mnoha místech se můžete díky krásným vyhlídkám kochat krajinou a k odpočinku využít turistické přístřešky.

Hora Květnice. Foto: Josef Permedla, pro novinykraje.cz

Květnice plná pokladů

Květnice, víceméně zalesněná, vystupuje jako ostrovní hora z ploché Tišnovské kotliny. Největší zajímavostí jsou jeskyně, které tu byly objeveny v nedávné minulosti. Přístup do nich je velmi omezen v zájmu ochrany vzácné krápníkové výzdoby. Dokládá to například jeskyně Pod Křížem, která byla vandaly poničena a dnes je chráněna mřížemi.

Tišnovská Květnice je známou mineralogickou lokalitou s krásnými podzemními prostory, jeskyněmi i propastí, která s délkou 76,5 m patří k nejhlubším v českých zemích. Kopec je významný jako naleziště vzácných ametystů, záhněd, křišťálu, malachitů a dalších nerostů. Živá příroda symbolizuje druhové bohatství rostlin i živočichů. V podzemních prostorách například zimuje až 12 druhů netopýrů a vrápenců. Květnice byla právem zařazena do celorepublikového výběru evropsky významných lokalit soustavy „Natura 2000”.

Květnice u Tišnova. Foto: Josef Permedla, pro novinykraje.cz

Tišnovské zajímavosti

Městu dominuje vysoká gotická věž farního kostela sv. Václava. Na náměstí určitě stojí za prohlídku radnice zdobená sgrafity a řada pozoruhodných barokních domů s nepřehlédnutelným štíhlým Mariánským sloupem. Po cestě k začátku naučné stezky, která je na ulici Klášterská, se můžete projít tišnovskými uličkami, nazvanými podle dávných řemeslných dílen. Jedna z nich, Koželužská, byla zapsána do knihy českých rekordů jako nejužší ulice v naší republice. Je dlouhá 49 m a ve svém nejužším místě měří 70,5 cm.

Hora Květnice. Foto: Josef Permedla, pro novinykraje.cz

Mineral Tišnov

Město Tišnov je také místem setkávání sběratelů a milovníků kamenů a minerálů – Mineral Tišnov. Každoročně se zde konají mineralogické burzy. Ještě letos můžete navštívit podzimní setkání nejen sběratelů, ale i milovníků drahých kamenů, a to od 1. do 3. listopadu. Bude zde připraven i zábavný a vzdělávací program pro děti. Bližší informace na www.mineraltisnov.cz.

Místo

Jihomoravský kraj, okres Brno venkov, Tišnov

Kontakt

Turistické informační centrum Tišnov
nám. Míru 120, 666 01 Tišnov
tel.: +420 549 410 211
e-mail: tic@kulturatisnov.cz
www.tictisnov.cz

Kde se najíst a ubytovat?

Širokou nabídku restaurací, hospůdek a penzionů a další turistické informace najdete na webových stránkách Turistického informačního centra Tišnov www.tictisnov.cz.