Romantická zřícenina hradu pánů z Gutštejna je jako z pohádky

Gutštejn, Zdroj: Huhulenik (or Lenka), wikipedia.org, CC BY 3.0

PLZEŇSKÝ KRAJ – Zřícenina hradu Gutštejn se nachází nedaleko Konstatinových Lázní, kde se tyčí nad malebným údolím potoka Hadovka a patří bezpochyby k nejpůvabnějším zříceninám široko daleko.

První zmínky o hradu sahají až k roku 1319. Pánové z Gutštejna postupně nabývali bohatství . Jejich rod se stával stále více prestižnějším, a to zejména díky obratné politice některých členů. K těm nejvlivnějším určitě patřil Burian zvaný „Bohatý“, který získal velké majetky v Čechách a Bavorsku. Dotáhl to až na nejvyššího kancléře a nadále své jmění až bezohledně rozšiřoval.

Erb pánů z Gutštejna (trojí paroží)
Později pro potřeby mocného rodu už starý Gutštejn

nevyhovoval, a tak bylo v 16. století centrum jejich panství přeneseno do Bezdružic a hrad byl opuštěn. Rod Gutštejnů vymřel roku 1747. Za zmínku snad stojí i to, že v dobách husitských válek si na hrad brousil zuby Jan Žižka, který ho se svým obávaným vojskem urputně obléhal a v roce 1420 dobyl.

Na toto místo plné romantiky se můžete dostat pohodlnou krátkou lesní cestou, pokud před tím svoje auto zaparkujete u nedaleké farmy Daňkov. Daleko to však nemají ani ti, kteří zvolí cestu vlakem a vystoupí na Strahově a vydají se po červené turistické značce. Zážitek z návštěvy zbytků starého šlechtického sídla umocní procházka lesem provoněným údolím kolem průzračného potoka Hadovka.

VIDEO: Gutštejn, zřícenina hradu u Konstantinovo Lázní. Music by Kuro, soundcloud.com