Žádost o rozvod. Co má obsahovat a kam ji poslat

Ilustrační foto

V souvislosti s rozvody vyznívají statistická data optimističtěji než dříve. Zatímco v r. 2010 se rozváděla v ČR přibližně celá polovina manželství, v r. 2017 se jednalo o „pouhých“ 45 procent. Téměř každé druhé manželství si tedy projde touto nepříjemnou zkušeností. Základním krokem je podat žádost o rozvod. Jaké má mít náležitosti a je k ní potřeba ještě něco připojit?

Co v žádosti uvést

Návrh na rozvod manželství je nutno podat písemně. V podstatě se jedná o žádost. Musí v ní být uvedeno jméno a adresa žalobce i žalovaného a adresa příslušného soudu, na který je žádost adresována. Mezi další nutné údaje patří zejména datum a místo sepsání, důvod žádosti, datum oddání a návrh řešení rozvodu. Návrh na rozvod může podat jen jeden z manželů nebo oba společně. V druhém případě se jedná o tzv. nesporný rozvod neboli rozvod dohodou, který je pro obě strany mnohem šetrnější, protože soud nezjišťuje příčiny rozpadu manželství.

Co k žádosti připojit a kolik za ni zaplatit

Jako přílohu je nutno připojit kopii oddacího listu, popř. rodných listů dětí. V současné době stojí podání žádosti 2 000 Kč (avšak v budoucnu se očekává výrazné zvýšení). Lze uhradit přímo soudu převodem nebo zakoupením kolku na poště a ten nalepit na žádost. Z důvodu špatné finanční situace je možné také požádat o prominutí poplatku.

Jakému soudu adresovat

Žádost se podává k příslušnému (zpravidla okresnímu) soudu, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště a jeden z manželů v obvodu stále bydlí. Nelze-li takový soud určit, pak se zvolí příslušný soud manžela, který nepodal návrh na rozvod.

Vlastní sepsání žádosti

Zejména ve složitých případech, tj. když se manželé nejsou schopni společně dohodnout na porozvodové péči o děti a uspořádání majetkových poměrů, je vhodné přenechat sepsání žádosti odborníkovi. Cena za sepsání návrhu na rozvod začíná nejčastěji na částce 1 000 Kč. Pokud si však odborníka nemůžete dovolit, lze na internetu najít zdarma celou řadu vzorů, které vám pomohou při sepisování žádosti o rozvod.