Drogy znají, nyní i důsledky jejich užívání z policejní praxe

KRHANICE – S žáky osmých a devátých tříd na základní škole v Krhanicích, hovořili o této problematice policisté z tiskového odboru Krajského ředitelství Policie ČR a z oddělení vyšetřování drogové kriminality územního odboru Praha venkov JIH.

Z výzkumu Mezinárodní výzkumné studie o zdraví a životním stylu školáků plyne, že holdují méně alkoholu, méně kouří či užívají drogy. Mezi lety 2010 až 2014 se jejich podíl snížil o více než polovinu na 16,5 procenta, vyplynulo z dat Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách z roku 2015. Jedním z důvodů, jsou jistě preventivní akce na školách nebo v zájmových sdruženích.

Na základku do Krhanic přijel kriminalista a vyšetřovatel, který se problematikou návykových látek dlouhodobě zabývá a příslušníci z tiskového odboru Krajského ředitelství Policie ČR. Kriminalita hovořil o problematice užívání alkoholu, tabáku a dalších návykových látek. Protože mladí lidé začínají nezřídka experimentovat již v útlém věku, zkoušejí, jaké to je, napít se alkoholu nebo si zapálit cigaretu. Pak už není daleko k dalším drogám, jakými jsou například marihuana, extáze, později třeba pervitin, heroin apod.

Během dvou hodinových přednášek, vysvětlil policista účinky jednotlivých drog na lidský organismus, včetně nadužívání léků. Upozornil je i na rizika spojená s pitím alkoholu a energetických nápojů či kouřením klasických i elektronických cigaret. Prezentaci doplnil o názorné fotografie zachycující jak reálné případy, na kterých se sám podílel, tak i obrázky převzaté z cizích států.

Ředitelka školy Věra Ráblová nám potvrdila, že přednášky žáci přivítali s velkým zájmem „Čtvrteční návštěva příslušníka z oddělení vyšetřování drogové kriminality, se všem velmi líbila. Žákům představil všechna rizika a podělil se s nimi i o osobní zkušenosti ze své každodenní práce. Páteční blok s názvem Právní povědomí náctiletých – aneb lepší vědět, než jít sedět, měl za úkol seznámit žáky se základními obecně závaznými normami v ČR, co je a co není trestné, formy rizikového chování a nesení zodpovědnosti za něj a další“. Dodala také, že děti se zapojovaly do diskuze a bylo vidět, že je zasvěcené vyprávění opravdu zajímá.

„ Cílem bylo, aby si tito mladí lidé uvědomili, že svoji budoucnost mají v rukou jenom oni sami, že brát drogy je zkrátka špatné, že drogy ještě nikdy nikoho šťastným neudělaly a kdo s nimi začne, je na cestě do záhuby. Pokud tedy chtějí dále studovat, najít si zaměstnání, mít přátele a rodinu, nesmějí s drogami vůbec začít,“ říká tisková mluvčí PČR Eva Stulíková.