Hledáte ve Zlíně parkovací místo? Pomůže nový navigační systém

Foto zdroj: Město Zlín

ZLÍN – Zlínské řidiče čeká další novinka. Po úpravě ceníku parkovného, která vešla v platnost začátkem října, město plánuje zavést navigační systém informující řidiče o možnosti parkování a volných místech na vybraných parkovištích. Mimo to by měly zobrazovat aktuální informace o mimořádných dopravních situacích ve městě.

Digitální tabule budou směřovat řidiče na parkoviště Technických služeb Zlín. V budoucnu může být navigace rozšířena o napojení na další parkoviště, a to včetně soukromých. „Celkem bude umístěno dvanáct LED tabulí, přičemž osm kusů nahradí stávající textové monochromatické tabule, které zobrazují dojezdové časy. Zbývající čtyři kusy LED tabulí budou instalovány na nově určená místa v centru města,“ informoval mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Všechny tabule budou napojeny na navigační parkovací systém a budou předávat informace řidičům o možnosti zaparkování vozidla na daných parkovacích plochách a o jejich obsazenosti přímo v silničním provozu. Zobrazí také informace o aktuálních mimořádných dopravních situacích ve městě.  Podobně by měla fungovat i plánovaná mobilní aplikace, která by kromě toho měla poskytovat přehled o pohybu vozidel městské hromadné dopravy.

Různé inteligentní dopravní systém už má Zlín vyzkoušené. Patří mezi ně světelná signalizace s dynamickým řízením, preference městské hromadné dopravy, informační systém s dojezdovými časy nebo silniční meteorologie. „Našim cílem je vybudovat ve městě Zlín další inteligentní prvky dopravy a vše spojit do jednoho řídícího centra. Rozhodli jsme se proto vybudovat i nové dispečinkové pracoviště, které je nezbytné pro fungování a správu těchto dopravních systémů,“ řekl radní pro dopravu Michal Čížek.

Projekt schválilo zlínské zastupitelstvo a vyhradilo na něj potřebné finance. „Předpokládané náklady pro stavební část projektu by měly činit přibližně 6,5 milionu korun. Následných asi 20,5 milionu korun město zaplatí za nové navigační tabule, vybavení dispečinku, softwarové vybavení a další náležitosti,“ dodal Melzer.