Příbram, město cyklistů. Konec lenošení. Všichni včetně seniorů na kola!

Ilustrační foto: pixabay

PŘÍBRAM – Město Příbram má v plánu znovuobjevit potenciál cyklistické dopravy. Do práce na kole. Do školy na kole. Na nákup na kole. Hodlá zapojit i seniory. Radnice si nechala zpracovat cyklistickou koncepci, která by měla vést k tomu, že město bude vůči cyklistické dopravě podstatně přívětivější. Veřejná debata k nové koncepci proběhne už zítra, ve středu 30. října od 17 hodin v jednacím sále města Příbram na náměstí T. G. Masaryka 121 (bývalá budova Rudných dolů).  Při besedě se budou projednávat připomínky a podněty občanů. Uskuteční se i přenos on-line.

Uvolnit silnice od parkujících aut

Cílem nové cyklistické koncepce je zvýšit podíl cyklistů v dopravě, pro které by se měly vytvořit vhodné a bezpečné podmínky. Znamená to mimo jiné uvolnit komunikace od parkujících automobilů a zajistit dostatečné možnosti parkování a úschovy kol. Podpořit by se měl i bike sharing – sdílení kol. V konečném důsledku by nová koncepce měla vést také k odlehčení automobilové dopravy, přispět k řešení problematiky parkování a zlepšit životní prostředí v celém městě. Součástí nového pohledu je plošné zklidňování i omezování dopravy a zprůjezdnění jednosměrných komunikací pro cyklisty.

Podpořit dětskou mobilitu

Podle projektu je nezbytné vyprojektovat takovou dopravní infrastrukturu, která by minimalizovala konflikty mezi cyklisty a ostatními účastníky provozu. Předpokládá to například regulaci rychlosti automobilové dopravy nebo oddělení různých druhů doprav, aby nedocházelo k nebezpečnému křížení. Zvýšená pozornost by se pak měla soustředit na možnost nezávislé mobility dětí na jízdních kolech, které například dojíždějí do škol.