Dopravní omezení bude v Benešově až do roku 2021

BENEŠOV – V současné době je největší dopravní stavbou stavba Terminálu a Parkovacího domu, jejichž výstavba skončí až na jaře 2021.

Po tuto dobu zůstane provizorní autobusové nádraží v ulici Táborská a provoz v ulici Nádražní pouze jedním pruhem směrem k mostu přes trať ČD. Objízdná trasa vede ulicí Hodějovského, Čechova, Vlašimská, Na Chmelnici a Hráského.

Řidiči si často zkracují cestu průjezdem Tyršovou ulicí. Tato nedávno zrekonstruovaná ulice touto dopravou trpí, ale její úplná uzavírka by pravděpodobně přenesla tuto dopravu do ul. Dukelská před největší základní školu ve městě. V současné době se proto projednává zákaz odbočení z Tyršovy do Husovy ul., čímž by se mělo omezit množství aut, které si takto krátí cestu. Dalším opatřením bude umístění dalšího přejezdového prahu, který by měl zpomalit vozidla ještě před najetím na kamenný práh v horní části Tyršovy. Zde dochází při najetí vyšší rychlostí k proražení olejové vany a znečištění dlažby olejem.

V současné době se dále rekonstruuje povrch v ulici Pražská. První den uzavírky vyvolal negativní reakce řidičů, stála doprava na Malém a Masarykově náměstí a částečně i v přilehlých ulicích. Během dne byly upraveny intervaly na semaforech, dále se uvažuje s řešením dopravního opatření s úplným odstraněním semaforů po dobu stavby, které by mělo situaci zlepšit. Oprava ulice Pražské je realizována ve dvou etapách a práce budou trvat 3 týdny.