Psycholog vs. psychiatr. Jaký je v nich rozdíl a kolik za ně zaplatíte?

Ilustrační foto

Každého člověka potkají v životě náročná období. Někdy tíhu osudu na svých bedrech unese, jindy se pod ní zlomí. V takovém případě je na místě vyhledat odbornou pomoc, protože neřešený problém se může časem prohlubovat a narůst do mnohem větších, již obtížně řešitelných, rozměrů. Mnoho lidí však tápe v tom, kdy se obrátit na psychologa a kdy na psychiatra. Jaký je mezi nimi rozdíl a co od nich čekat?

Psychiatr

Psychiatr je absolventem lékařské fakulty, oboru psychiatrie. (Ta se zabývá zejména nemocemi mozku, které mají dopad na pacientovo myšlení, emoce, vnímání a chování.) To znamená, že absolvoval stejné studium jako např. praktický lékař, chirurg nebo neurolog. Tudíž absolvoval mikrobiologii, anatomii, dokonce i pitval.  Teprve po ukončení tohoto studia následuje 5letá příprava na atestaci z psychiatrie. Její součástí je „kolečko“ na různých odděleních nemocnice (např. interna, neurologie), následně psychiatrické oddělení, psychiatrická ambulance a samozřejmě další vzdělávání v oblasti psychiatrie. Vše je zakončeno atestační zkouškou. Takže celkově odborná příprava zabere psychiatrovi jedenáct let života.

Psychiatr má jako lékař titul MUDr. a může předepisovat léky a také určitá vyšetření, např. laboratorní testy, CT mozku, neurologické vyšetření a doporučit způsob léčby. Psychiatr, pokud nemá rozšířenou svou specializaci např. o terapeutický výcvik, s vámi nebude zpravidla příliš rozebírat vaše osobní problémy a dávat vám rady do života. Tuto práci přenechá psychologovi, proto v jeho ordinaci zpravidla setrváte cca 20 až 30 min. Vaše zdravotní problémy bude ovlivňovat skrze tělo přes léky. Mezi jeho pacienty patří např. lidé s neurotickými problémy, s depresí, schizofrenií či demencí. V jeho rukou však také skončí ti, kteří se pokusili o sebevraždu nebo ti, kteří svým jednáním bezprostředně ohrožují sebe nebo své okolí (zpravidla se jedná o nedobrovolnou hospitalizaci na psychiatrii).

Psycholog

Psycholog absolvoval filozofickou fakultu, obor psychologie. Po 5letém studiu má titul Mgr., následně může pokračovat postgraduálním studiem a získat titul PhDr., což znamená doktor filozofie. Psycholog, na rozdíl od psychiatra, nemůže předepisovat léky ani vyšetření. Léčí slovem a zabývá se duší pacienta – jeho pocity, prožitky, trápením a rozebírá s ním možná řešení jeho problémů. Neřekne vám však, že máte konkrétně udělat to či ono. Může s vámi rozebrat jednotlivé varianty, ale konečná volba je vždy na vás. Pokud trpíte psychickými problémy, patrně vyhledáte klinického psychologa.

Kolik zaplatíte?

Léčbu u psychiatra proplácí vaše zdravotní pojišťovna, takže ji máte „zdarma“, podobně jako u imunologa nebo ortopeda. (Samozřejmě za předpokladu, že lékař má uzavřenou smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou.) Je však možné, že budete doplácet na předepsané léky. Návštěvu psychologa vám může rovněž proplatit vaše pojišťovna, ovšem pouze za předpokladu, že máte doporučení od lékaře (nejčastěji psychiatra nebo praktického lékaře). V opačném případě si návštěvu hradíte sami. Existují také psychologové, kteří se zdravotními pojišťovnami nemají uzavřenou smlouvu, takže u nich budete rovněž platit. Poplatky za hodinové sezení se pohybují přibližně v rozmezí 500 až 1 000 Kč.

Obecně platí, že čekací lhůty jsou velmi dlouhé a to jak u psychologa, tak u psychiatra (týdny, někdy i měsíce). Pro léčbu je stěžejní vybudování vzájemné důvěry mezi pacientem a psychologem či psychiatrem. Pokud se toto nepodaří, je léčba dosti problematická.