Jak to bude s Benešovou třídou?

HRADECKO – Oprava Benešovy třídy se před časem zastavila a mnoho nájemníků je značně nespokojeno s nečinností města. To se má ale nyní změnit. Jaké další kroky je třeba podniknout, aby rekonstrukce mohla začít? Nepůjde vše tak rychle.

Oprava „Benešovky“ v královéhradecké metropoli je pro mnoho občanů utopie a nevěří, že se jí někdy dočkají. Město má ale v plánu se v listopadu sejít se zástupci společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) z Benešovy třídy. Je nutné podepsat smlouvu o spolupráci a zajistit souhlas všech vlastníků kvůli dalším stavebním pracím, aby se mohlo pokračovat v rekonstrukci. Je třeba získat územní rozhodnutí a následně nechat vypracovat projekt ke stavebnímu povolení. Pak je zapotřebí obrátit se na státní správu, celá záležitost by měla trvat údajně tři až pět měsíců. Teprve potom bude vypsáno výběrové řízení na firmu, která práce provede. „Výběrové řízení by v případě příznivých podmínek mohlo být vypsáno v roce 2023. To se může zdát dlouho, převážná většina termínů je však dána zákonem, a tudíž je nelze urychlit,“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast investic Jiří Bláha.