Z Novoveské vodní nádrže v Jablonci vznikne biotop

JABLONEC NAD NISOU – Město získalo dotaci z evropských fondů na revitalizaci Novoveské vodní nádrže. Původní chátrající koupaliště by se mělo příští rok v červnu proměnit v biotop a útočiště vodních živočichů.

Od začátku listopadu až do června příštího roku bude okolo Novoveské vodní nádrže staveniště. Realizovat se tu bude projekt revitalizace, na jehož konci bude vodní nádrž s vhodnými podmínkami pro život chráněných živočichů a rostlin. Na projekt za 4,7 milionu korun získalo město dotaci z EU ve výši 2,6 mil. korun.

Léta zanedbaná Novoveská vodní nádrž je v současné době vypuštěná. „Voda se z nádrže vypouštěla postupně, aby se zabránilo úniku řídkého sedimentu do Nisy, která je v těchto místech chráněnou rybí oblastí a místem přirozeného rozmnožování pstruha potočního. V zimě jsou zde totiž na trdlištích jikry, které by sedimenty zničily,“ říká náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček s tím, že před vypuštěním vody sebrali a přemístili místní faunu odborníci do náhradní lokality. V současné době je vstup na staveniště a zvláště na hráz nádrže zakázaný.

Projekt revitalizace Novoveské vodní nádrže zahrnuje nové výpustě a bezpečnostní přeliv, nové napouštěcí potrubí z Černostudničního potoka, opravu opevnění hráze, betonových i kamenných zdí a odtěžení sedimentů, z nichž část bude využitá na navýšení dna v nejhlubší části vodní nádrže tak, aby ji bylo možné kompletně vypustit a část na navýšení hráze na severovýchodní straně mezi současným brouzdalištěm a kamennou opěrnou zdí. „Dotaci ve výši 2,6 mil. korun město Jablonec získalo z Fondu soudržnosti Operačního programu Životní prostředí, přičemž celková hodnota projektu je vyčíslená na 4,7 milionu korun,“ konstatuje vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová.

Foto: Město Jablonec