Hygienici v Libereckém kraji se zaměřili na dětské stravování

LIBERECKÝ KRAJ – Ve třetím čtvrtletí letošního roku provedla Krajská hygienická správa Libereckého kraje 153 kontrol v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé. Standardně nejvyšší podíl vzhledem k prázdninám představují kontroly na akcích letní dětské rekreace, kde hygienici zjistili jednu neohlášenou zotavovací akci a konstatovali zjištění 26 závad, za které uložili celkem 15 pokut v souhrnné výši 14 tisíc korun. Úroveň letních táborů v Libereckém kraji je velmi dobrá i přes zjišťované, většinou drobnější nedostatky.

„Pro pracovníky škol a školních jídelen se rozběhl nový školní rok, pro nás pracovníky krajských hygienických stanic to znamená pokračování ve stanoveném kontrolním plánu v těchto zařízeních. Období letních prázdnin využívají školy k provádění velkých úklidů i rekonstrukcí. My se pak se začátkem nového školníku roku setkáváme s vylepšenými provozy kuchyní, škol, zázemím pro pracovníky, které jsou nově vybaveny, vymalovány,“ říká ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Kateřina Hochmalová a pokračuje: „Přesto nacházíme i závady, zejména ve stavebně technickém stavu, které zůstaly z různých důvodů neodstraněny, případně nalézáme opomenutí ve skladech potravin, kde zůstaly nespotřebované zásoby s prošlými daty minimální trvanlivosti, či spotřeby.“

Hygienici ve stravovacích provozech škol zjistili tyto závady: křížení činností/zaměňování ploch, dodatečně zamrazované, neoznačené potraviny, potraviny s prošlou dobou spotřeby i minimální trvanlivosti, chybějící jednorázové osušování rukou, špinavá a zanešená vzduchotechnika, závady ve stavebně technickém stavu (olupující se malba, omítka, zrezivělé povrchy zařízení přicházející do styku s potravinami).

Za tyto nedostatky uložila Krajská hygienická správa Libereckého kraje 5 pokut v celkové výši 17 tisíc korun. V souvislosti s provozem střední školy dále uložila jednu pokutu ve výši 4000 korun. Důvodem jejího uložení bylo neodstranění závad ve stanoveném termínu – poškozené podlahové krytiny v učebnách, chybějící přívod teplé vody u umyvadel v hygienických zařízeních.

Ilustrační foto