Vozíčkáři prováděli testy na náměstí Republiky

PLZEŇ – Trhy na náměstí Republiky mají všeobecnou oblibu a navštěvuje je spoustu lidí. Bohužel, mají i vadu na kráse. Osoby s invalidním postižením nejsou schopné na vozíku bez cizí pomoci přejet kabely, které jsou překryty nevhodnými kryty.

Rovněž osoby s postižením chůze, které používají vozík se čtyřmi koly, často na můstku uvízly. K tomuto problému se vyjádřil David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu : „V minulosti mi byla doručena stížnost paní Jany Hradské z Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, ve které upozornila na fakt, že trhy jsou pro vozíčkáře v celém rozsahu nedostupné“.

Stížností se obvod intenzivně zabýval a vyvolal jednání se zainteresovanými osobami. Řešení se podařilo najít. „Po několika konzultacích a prostudování technických parametrů vybral provozovatel elektroinstalace první nové krycí můstky, které by měly vyhovovat, a ve spolupráci s provozovateli trhů jsme zástupce vozíčkářů pozvali, aby můstky se svými vozíky vyzkoušeli“, doplnil David Procházka. Starosta David Procházka s I. místostarostou Petrem Balounem probírali se zástupci vozíčkářů problematiku kabelových můstků

Testování nových kabelových můstků za přítomnosti zástupců NIPI, vedení plzeňského centrálního obvodu, provozovatele trhů a provozovatele elektroinstalace proběhlo v úterý 5. listopadu na náměstí Republiky. „Zdá se, že nové můstky by vozíčkářům mohly vyhovovat, ale počkáme si na celkové vyhodnocení testů“, říká Petr Baloun, I. místostarosta MO Plzeň 3. „Zároveň jsme využili tohoto setkání k tomu, abychom se zástupci vozíčkářů projednali možnosti zajištění přístupu k bezbariérovému WC v centrální oblasti města.“ dodal.

Zdroj: umo3.plzen.eu